Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Witteveen+Bos

Bewoners in een vroeg stadium betrekken bij projecten in hun eigen leefomgeving levert vaak betere resultaten op en meer tevreden bewoners. Witteveen+Bos is bij de ontwikkeling van veel projecten in de ruimtelijke ordening betrokken en heeft ruime ervaring opgebouwd door het contact met vele stakeholders: zowel experts als leken en zowel professionals als omwonenden. Om dit contact zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren hebben we InBeeld ontwikkeld. InBeeld is een digitaal participatieplatform waarmee het draagvlak van een bouwproject aanzienlijk wordt vergroot. Bij digitale samenwerking in de bouw hoort namelijk ook de digitale samenwerking met de omgeving en stakeholders.