Bekijk alle inzendingen

Over ons

De DigiDare Award is een initatief van BIM Loket en digiGO.

Het BIM Loket is een samenwerkingsverband van, voor en door de sector rond informatisering in de bouw. De bouwsector maakt een ontwikkeling door naar integrale samenwerking en uitwisseling van digitale informatie tijdens het volledige bouwproces. Het BIM Loket bevordert deze ontwikkeling in de rol van katalysator en enabler voor de digitale transitie, en door het bieden van een neutraal samenwerkingsplatform. Ook ontwikkelt en beheert het BIM Loket een palet van open BIM-standaarden, die het uitwisselen van digitale informatie technisch mogelijk maken. 

Samen optrekken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO, een overeenkomst met een gezamenlijke ambitie: digitalisering van de gebouwde omgeving. Met de ondertekening van de Digitaliseringsdeal hebben overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie afgesproken dat zij de komende jaren zoveel mogelijk sectorbrede afspraken maken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. De coördinatie van de digiGO gebeurt door het Digiteam, aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR). Daarin is de gehele sector vertegenwoordigd. Kijk voor meer informatie op www.digigo.nu.

Het logo van de DigiDare is een samenvoeging van de kernkleuren van BIM Loket-blauw en digiGO-geel. In deze roerige tijden wekken deze kleuren ook de associatie op met de vlag van Oekraïne. Op die manier herinnert het logo er ons aan dat het niet vanzelfsprekend is om in vrijheid te leven en te werken.