Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Over ons

De DigiDare Award is een initiatief van digiGO.

Samen digitaal optrekken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO, de aanpak waarmee we de gebouwde omgeving versneld digitaliseren. digiGO biedt geen blauwdruk aanpak. Het is een beweging van onderop. Overheid, opdrachtgevers en uitvoerende partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector trekken samen op. Zij dragen nieuwe en bestaande digitaliseringsinitiatieven en -projecten aan, die we onder de paraplu van digiGO benutten als zogenoemde digiDeals.

De ervaringen die in de praktijk worden opgedaan, zijn van nut voor anderen die met digitalisering in de slag willen. Dat is dan ook precies het idee achter de DigiDare Award: goede praktijkvoorbeelden van digitale ketensamenwerking verzamelen, om ervan te leren.

Kijk voor meer informatie op www.digigo.nu.

Het logo van de DigiDare is een samenvoeging van de kernkleuren van BIM Loket-blauw en digiGO-geel. In deze roerige tijden wekken deze kleuren ook de associatie op met de vlag van Oekraïne. Op die manier herinnert het logo er ons aan dat het niet vanzelfsprekend is om in vrijheid te leven en te werken.