Bekijk de inzendingen

Archief inzendingen

De DigiDare Award werd in 2019 gelanceerd. Je kunt alle inzendingen hier bekijken, bijvoorbeeld als je wat inspiratie nodig hebt voor je eigen inschrijving.

Inzendingen 2022

Datagedreven regelgeving in digital twin

Vergunningcheck

Stel je voor: je bent een projectontwikkelaar en je kan jouw nieuw te bouwen gebouw direct verbinden met de werkelijkheid van de digitale stad. Met één druk op de knop ziet een ontwikkelende en toetsende partij wat de toekomstige werkelijkheid doet met de omgeving.
Bim’men (Bouwwerk Informatie Management) is voor iedereen

BIM-opleidingsplan

Zolang de meerwaarde van digitale samenwerking niet wordt ervaren, wordt het nooit een succes. Digitalisering gaat niet alleen om het vastleggen van informatie, maar vooral om het kunnen werken met die digitale informatie. Bouwwerk Informatie Management is een middel waar collega’s in het werkveld van kunnen profiteren. En dat laten we iedereen ervaren met het Bim-opleidingsplan.

Data controle portal

Samen met TenneT en aannemer Qirion heeft BIM Connected een Informatie Leveringsspecificatie (ILS) opgesteld voor BIM-dataleveringen. Deze is in de praktijk getest en bijgewerkt.
Taakgerichte Werkinstructies met hulp van BIM

BIM op de Bouwplaats

Geen tekeningen meer, maar taakgerichte informatie, just-in-time, gericht op hogere kwaliteit en snelheid.
Wij willen 0 ongevallen op bouwplaatsen

VR-Veiligheid

Heijmans heeft VR-trainingen ontwikkeld voor veiliger werken op de bouwplaats.
Linked Data contracten opstellen

Linked Data contracten opstellen

Eisenbibliotheken zijn een eerste stap om van documentgebaseerd werken naar een datagedreven manier van werken te komen. Dit is de basis voor hoge digitale ambities zoals Digital Twin, AI, Predictive Maintenance. Semmtech maakt deze digitale ketensamenwerking mogelijk.
Van digitale ambacht tot productie

Van digitale ambacht tot productie

Dagelijks werken de ingenieurs van ABT aan theoretische uitdagingen. Door een klant zijn we uitgedaagd om een complex gevormd houten kunstwerk technisch te ontwerpen tot aan file-to-factory CNC-productie door Timmerfabriek Visser. Om meer te leren over deze digitale uitwisseling zijn we samen het experiment aangegaan in onze eigen achtertuin. En met succes!
IFC verrijken met deurenstaat gegevens

Deurenstaat in IFC

Een datagedreven oplossing voor een analoog probleem: gegevens over deur en toebehoren werden eerst uitgeschreven en gekopieerd. Nu wisselen we deze direct digitaal uit via IFC.
Toekomstbestendig 3D bouwen

DUTO BIM-modellen

Duurzame Toegankelijkheidsciteria (DUTO) specifiek voor BIM-modellen vormen een concrete stap om digitale duurzaamheid van ruimtelijke data te borgen.
BIM in (concept)ontwikkeltraject

Minibim

Door de doelen van de project- en conceptontwikkelaars in het voortraject te analyseren en te vertalen naar toetsbare BIM-mijlpalen, kan het gebouwmodel eerder worden gebruikt.
SUPLA: versnelt digitalisering bouw

Digitale bouwketen

We hebben stakeholders en digitale tools verbonden, om het ontwikkel- en realisatietraject van betaalbare woningen te versnellen. Zo wordt het proces versneld met 50% reductie van de ontwikkeltijd.
Gezond door kunnen bouwen!

Bouwstofwijzer

Wat is de impact van bouwstof op de omgeving? Dat hebben we achterhaald via een proef, samen met opdrachtgevers, aannemers, slopers en burgers.
Een digitaal platform voor ketenpartners

Een digitaal platform voor ketenpartners

Nooit meer onduidelijkheid over de beschikbare informatie voor de eigenaar, installateur, paneelbouwer, onderhoudspartij en leverancier. Het digitaal platform van Schneider Electric voorkomt veel discussie over de meest recente versie van documentatie en bevordert de samenwerking in de keten.

Online omgeving voor vastgoed­beheer

Samen met Avenue Real Estate BV hebben wij een online omgeving opgezet voor het beheer van al hun panden, aanvragen en zoekopdrachten.
2nd skin

Synchroniseren renovatieplanner app en kyp

2nd skin verduurzaamt bestaande woningen in Hoogvliet. Door slimme koppeling van applicaties blijven bewoners op de hoogte van de voortgang.

Smart City, Small World

GloBLD is een online kennisplatform voor de ruimtelijke leefomgeving waarin GIS en BIM gecombineerd worden. Dit initiatief verleidt de bouw niet alleen tot integrale samenwerking in de bouwketen, maar ook met haar omgeving.
OMRT designplatform

Twinning the Future

Het integraal ontwerp-platform (De Hub) biedt het ontwerpteam een interactief dashboard om al overleggend tot een optimaal gebalanceerd en haalbaar ontwerp te komen.
Laagdrempelige Digitale Participatie

Laagdrempelige Digitale Participatie

Smarticipatie is een expert op het gebied van digitale publieksparticipatie. Onze methode helpt opdrachtgever, opdrachtnemer én gebruiker van de leefomgeving door inzet van toegankelijke, visuele en locatiegebonden tools. Hierdoor worden betere plannen sneller gerealiseerd en tegen minder kosten.
bGrid

Slimme gebouwen die voor jou werken

bGrid heeft de smart backbone geleverd voor een aantal gebouwen: Matrix One en NextDelft.
Insmart platform voor monteurs

Insmart platform voor monteurs

Er is een enorm tekort aan monteurs. Met de digitale oplossing van Insmart kan een installatiebedrijf met zijn huidige team van monteurs tot twee keer zoveel klanten helpen. Dit levert een enorme efficiëntie op.

Digitale ondersteuning project bespaart tijd

De gemeente Rotterdam maakt voor buitenruimteprojecten gebruik van digitale ondersteuning bij de analyse van de bestaande omgeving. System engineer en modelleur kunnen zo over informatie uit 9 thema's beschikken.
S1MONE Group

Je klantcontact goed geregeld

S1MONE is een communicatietool voor digitale klantenservice. Als je de melder van een serviceverzoek de juiste vragen stelt, bouw je een compleet digitaal dossier op waar alle betrokkenen profijt van hebben.

Technologie voor veiligere toekomst

Een slimme software tool geeft leveranciers via hun tablet of smartphone bij het binnengaan van een pand inzicht in de geldende veiligheidseisen.
IGO: jouw geodata-wizard!

IGO: jouw geodata-wizard!

ICTU en Kadaster hebben een slimme tool voor het combineren van geodata ontwikkeld. Met de integrale gebruiksoplossing (IGO) is vrijwel alle geodata makkelijk, integraal en in samenhang beschikbaar als fundament voor ruimtelijke keuzes voor de leefomgeving.
DEMO Consultants

BIM toegankelijk maken voor Europa

The Horizon2020 project BIM-SPEED aims to take 'BIM for renovation' to a deep renovation level for energy saving, and to accelerate the market uptake across the EU.
Deerns Smartbuilding

Gebouwen slimmer en duurzamer maken

Deerns heeft een product ontwikkeld om de slimheid van een gebouw in kaart te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten van dat gebouw.
BIM landt in Den Haag

Eerste BIM-aanbesteding ibDH op de markt

Het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag heeft opdrachtgevers en eigen organisatie meegenomen in de aanbesteding van het project Piet Heinplein met een BIM-model.
Digitaal bouwen – Valley Amsterdam

Makkelijk instructies en fouten vastleggen

Met de app Ed Controls verloopt de communicatie op de bouwplaats tussen uitvoerder en onderaannemer soepel. De uitvoerder maakt een ticket aan; de onderaannemer ontvangt dit, voert het werk uit, en meldt het ticket af.
Slim eisen doorgeven

Van tekstuele naar digitale eis

Gemeente Rotterdam heeft samen met CROW een werkwijze ontwikkeld die zorgt voor het beter doorgeven van de eisen vanuit Assetmanagement, naar de voorbereiding van GWW-projecten.
Co-creatie loont!

Co-creatie loont!

Het succes van elk digitaliseringsinitiatief valt of staat met de mate waarin de functionaliteiten aansluiten op de werkwijzen van zoveel mogelijk partijen in de sector. Door proactief hulpvragen de wereld in te sturen en onze online presence te vergroten, zijn we binnen ons project in mei 2022 de grens van 120 (!) meedenkers gepasseerd. En als wij meer dan 100 mensen uit de gebouwde omgeving bij elkaar kunnen brengen voor een digitaliseringsproject, dan kun jij dat ook!
Accelerator - BAM

BIM met Augmented Reality opent werelden!

Hoe zet je BIM in op de bouwplaats zelf, zodat je daadwerkelijk ziet wat er gebouwd moet worden? Voor de realisatie van het Accelator-gebouw combineerde BAM hiervoor BIM 360 met Augmented Reality.
Gespecificeerd BIM

BIM-model verrijken met specificaties

CAD & Company brengt de wereld van modelleren en specificeren samen, door het verrijken van IFC met data uit BIM-modellen.
Volker-ES

Interactief materiaalpaspoort HS-station

Volker-ES werkt met de klant samen in een interactieve materialenpaspoort dashboard en gebruikt de inzichten om samen te komen tot meer duurzame en circulaire keuzes.
Samenwerkingsplatform

Moeiteloos samenwerken volgens ISO19650

RHDHV heeft één gemeenschappelijk samenwerkingsplatform ingericht, waarop zij informatie, zowel geografisch als niet-geografisch op een gestructureerde toegankelijke manier verzamelen, beheersen en ontsluiten.
BIM-configurator

BIM in = BIM out = procesbeheersing

Eindgebruikers nemen deel in het BIM-proces; voorheen werd de keten-samenwerking bij de verkoopfase doorbroken. Wij hebben de keten sluitend gemaakt door de koper het BIM-model direct te laten aansturen!
Datagedreven GWW-werk

Ontwerpdatagebruik in realisatie

De gemeente Rotterdam probeert met slimme data-uitwisseling met de ketenpartners ontwerpinformatie te benutten in de uitvoeringfase.
Schouwen in GIS

Geo-portaal asfaltonderhoud Epe

Asfalt schouwen is een stuk gemakkelijker geworden dankzij een geo-portaal dat op de iPad kan worden benaderd. Zo worden data locatiegebonden ingewonnen en weergegeven.
BAM Infra Regionaal

Digitaal meldsysteem rioolonderhoud

Door de inzet van een geo-portaal hebben onderhoudsploegen live inzicht in alle beschikbare informatie over het rioolstelsel.
3D Amsterdam-Utrecht

3D Amsterdam-Utrecht

Gemeentes Amsterdam en Utrecht ontwikkelen samen een online platform waarop je je eigen 3D-omgeving kan opbouwen en voorzien van eigen data en diverse functionaliteiten. Je hoeft geen expert te zijn om er mee te werken: de instap om met 3D en Digital Twins aan de gang te gaan is daardoor zeer laagdrempelig.
AI in onderhoud

Digitaliseren onderhoudstrategie Gooi & Omstreken

Brink heeft samen met woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, Handzz en InspectieteamNL het onderhouds- en begrotingsproces voor woningen gedigitaliseerd. Woningen worden voortaan geïnventariseerd met beeldherkenning en AI.
DuraVermeer OpenSpace

Hybride Bouwen is de Toekomst!

OpenSpace is een online platform waarmee we een gebouw of bouwplaats continu op eenvoudige wijze 3D en virtueel in beeld hebben.
UOB 2.0

UOB 2.0: voor iedereen

De installatiesector heeft sector-breed het initiatief genomen om UOB 1.0 door te ontwikkelen naar UOB 2.0. Het belangrijkste doel is om de installatie- en bouwsector digitaal met elkaar te verbinden en data-gedreven processen ook met bouwproducten mogelijk te maken. Met UOB 2.0 zorgen we ervoor dat iedere organisatie de transitie kan maken naar het gebruik van de UOB zonder in te leveren op de gebruikelijke methodiek van 3D modelleren.
Samen digitaal

Samen digitaal

Door ideeën bijeen te brengen en te vertalen naar een gezamenlijke toepassing ontstaat er een standaard die breed inzetbaar is.
Het delen van kennis rond de ISO 19650

ISO 19650 Community | Samen BIM’men maakt iedereen sterker!

Door beter samen te werken en kennis te delen rond de ISO 19650 willen we bijdragen aan een versnelling van digitalisering in de gehele bouwbranche.
KEYless De Key

Nooit meer sleutels uitgeven of innemen

Voor de 2000 short stay studentenwoningen van Lieven de Key in Amsterdam zijn we vorig jaar gestart met het digitaliseren van de toegang. Iedere student kan zijn of haar kamer binnen met de mobiele telefoon.