Bekijk de inzendingen

Archief inzendingen

De DigiDare Award werd in 2019 gelanceerd. Je kunt alle inzendingen hier bekijken, bijvoorbeeld als je wat inspiratie nodig hebt voor je eigen inschrijving.

Inzendingen 2023

Packhunt: digitale oplossingen voor de bouw op één marktplaats

Packhunt: digitale oplossingen voor de bouw op één marktplaats

Packhunt is de allereerste marktplaats gericht op digitale oplossingen voor de bouw. Je vindt er software, producten, data en (digitale) diensten – voor computational designers, architecten, ingenieursbureaus, aannemers en ontwikkelaars. Het platform helpt de bouwindustrie versneld te digitaliseren.
Slim advies met ‘BIM’: Bouwfysisch Informatie Management

Slim advies met ‘BIM’: Bouwfysisch Informatie Management

Voor nieuwbouwproject The Qube Noord in Amsterdam leverde LBP|SIGHT als eerste ingenieursbureau akoestische, bouwfysische en brandveiligheidsadviezen direct in het BIM-model van de architect en de constructeur.
BIM-PROVESY: De weg naar duurzaam asfalt

BIM-PROVESY: De weg naar duurzaam asfalt

Rijkswaterstaat GPO werkt samen met Ordina, BuildingBits en WISTOR aan een centraal systeem op basis van Linked Data voor het opvragen van gedetailleerde weggegevens. Het idee komt voort uit een initiatief van asfaltexperts om data uit projecten van rijkswegen centraal te verzamelen en samenhang op te bouwen.
De Vergunningentool

De Vergunningentool

Bij alle transities en ambities in de gebouwde omgeving maakt de vergunningverlening het verschil tussen een ‘go’ of ‘no go’. Digitale productontwikkelaars en vergunningsspecialisten van Witteveen+Bos hebben hun krachten gebundeld om de aanvrager met behulp van digitale innovatie te helpen bij het vergunningenmanagement.
Modelbuilder voor herstel Prinses Margriettunnel

Modelbuilder voor herstel Prinses Margriettunnel

VolkerWessels’ ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen werken samen aan het herstel van de Prinses Margriettunnel. Met behulp van de Modelbuilder hebben zij het doorrekenen van de moten teruggebracht van 6 weken naar 6 dagen per moot.
Duurzaamheidsmonitor

Duurzaamheidsmonitor

Eind 2023 presenteert Cirkelstad Het Nieuwe Normaal als nieuwe ‘norm’ voor circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Om deze norm inzichtelijk te maken ontwikkelden BIMWYSE samen met haar partners een datatool die uitgangspunten en ambities in alle fases van het bouwproces monitort en visualiseert.
AI BIM Chatbot

Een BIM Chatbot aangedreven door AI

De BIM-afdeling van het Erasmus MC heeft een chatbot op basis van kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld om collega’s te ondersteunen bij het gebruik van BIM. De chatbot blijkt 80% van de vragen te kunnen beantwoorden.
BuurtWarmteWijzer

BuurtWarmteWijzer

TheEarlybirds heeft, samen met Ediso, Vonc Communicatie en TNO, de BuurtWarmteWijzer ontwikkeld: een app die bewoners helpt om voor henzelf én voor hun wijk de best-passende, duurzame warmteoplossing te kiezen.
NEN2767&IMBOR in samenhang bruikbaar

NEN2767&IMBOR in samenhang bruikbaar

Beheerders in de infrastructuursector moeten digitaal samenwerken, maar de gebruikte standaarden, zoals NEN2767-4 en IMBOR, sluiten niet goed op elkaar aan. CROW en NEN hebben samen een generieke oplossing ontwikkeld die niet alleen voor NEN2767 en IMBOR geldt, maar ook voor andere standaarden.
Omgevingschecker: datagedreven quickscan bouwplannen

Omgevingschecker: datagedreven quickscan bouwplannen

Kurtosis en Apto Architects ontwikkelen samen de Omgevingschecker: een quickscan die de werelden en expertises van ontwikkelaars, gemeenten en architecten samenbrengt in een data-applicatie, die het mogelijk maakt om geautomatiseerd een integraal beeld te vormen van bouwplannen.
Van ruwe RAW-data naar informatiehub

Van ruwe RAW-data naar informatiehub

STARC en CROW ontwikkelden samen een praktische analysetool die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden complexe RAW-bestekken te analyseren. De tool bedient alle gebruikers in datagedreven werken: van assetmanagers en -specialisten tot kleinere gemeenten waar gebruikers verantwoording dragen voor meerdere domeinen tegelijk.
MJOP generen uit BIM

MJOP generen uit BIM

BIM-Connected en Berghege hebben er samen verzorgd dat er digitaal samengewerkt kan worden over verschillende bouwfases heen. Ze hebben de ontwerp- en bouwfase verbonden aan de beheer- en onderhoudsfase. Hierbij zijn de BIM-modellen de basis voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s).
WEii: Werkelijke Energie intensiteit indicator

WEii: Werkelijke Energie intensiteit indicator

DGBC en TVVL hebben de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) ontwikkeld – de norm voor het sturen op het werkelijk energiegebruik van gebouwen. Binnen de WEii zijn grenswaarden opgesteld voor alle gebouwtypen om binnen het 1,5 graden CO2 budget te blijven. Einddoel: klasse Paris Proof.
Duurzaamheidsconfigurator

Duurzaamheidsconfigurator

De Duurzaamheidsconfigurator van Hercuton geeft al in de kavelstudiefase inzicht in de CO2-uitstoot (Paris Proof indicator), MPG-score en de kosten van het bouwwerk. Duurzaamheidskeuzes kunnen met deze innovatieve tool, op basis van harde data, voor voren worden gehaald.
Handige RAW Keuringsplan app (conform WKB)

Handige RAW Keuringsplan app (conform WKB)

Bakker&Spees en Arcadis hebben samen een handige Keuringsplan tool voor aannemers en opdrachtgevers ontwikkeld om de kwaliteit en volledigheid van het keuringsplan te verbeteren én de opgave van de WKB aan te kunnen.
CAD@GIS verenigt

CAD@GIS verenigt

Het Noord-Hollandse duingebied is een bijzondere strandopgang rijker. Het project heeft draagvlak gecreëerd voor een slimme verbinding tussen CAD en GIS. Hierdoor konden derde partijen en omwonende eenvoudig meekijken met het hele proces – mede dankzij de inzet van open source applicaties en open standaarden.
Van Total Cost naar Total Impact met de Aedes TCOtool 2.0

Van Total Cost naar Total Impact met de Aedes TCOtool 2.0

Wereldstad heeft samen met Aedes, W/E adviseurs, vastgoedonderhoudsbedrijven Hagemans, Heko, Smits en een klankbordgroep van kennisdragers uit de gebouwde omgeving de Aedes TCOtool 2.0 ontwikkeld – een waardevol instrument voor strategisch assetmanagement en duurzaam vastgoedbeheer.
Beetle Bot plug-in: inzicht realtime bouwkosten

Beetle Bot plug-in: inzicht realtime bouwkosten

Met de Beetle Bot plug-in van Elephant en IGG Bouweconomie kunnen architecten, ontwikkelaars, aannemers en gemeentes gebouwen en gebieden ontwerpen en ontwikkelen, terwijl de bouwkosten automatisch berekend en inzichtelijk gemaakt worden.
Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam: Piet Heintunnel

Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam: Piet Heintunnel

Samen met Gemeente Amsterdam, Infranea, Heijmans en Yunex Traffic heeft TEC (Tunnel Engineering Consultants) een digitale tweeling van de Piet Heintunnel ingezet als risicobeheersmaatregel ter waarborging van projectambities, kwaliteit en planning tijdens de renovatie.
Digital Twin voor Woningcorporaties, Infra & Smartcity

Digital Twin voor Woningcorporaties, Infra & Smartcity

Samen met Lycens, Cloudiadata, Universiteit Twente, Aedes en AVENTO GROUP heeft Twintopics een digitaal platform opgezet voor woningcorporaties, smart-cities & ondergrondse infra partijen. TwinSpot biedt alle partners een single point of truth voor GEO-BIM informatie.
Van BIM Ontwerpdata naar 3D beheer met Haagse Digital Twin

Van BIM Ontwerpdata naar 3D beheer met Haagse Digital Twin

Wat begonnen is als idee tussen verschillende afdelingen van het Ingenieursbureau van de Gemeente Den Haag om de asset-lifecycle te sluiten, is uitgegroeid tot een werkend product over diensten heen waarmee BIM-modellen direct gedeeld kunnen worden met beheerapplicaties en het 3D stadsmodel van Den Haag.
Verduurzamingsroutekaart bestaande bouw

Verduurzamingsroutekaart bestaande bouw

Verduurzaming van bestaande gebouwen is vaak duur en het proces zit vol uitdagingen. PIMStudio overwint deze obstakels door snelle, objectieve simulatie van verduurzamingsmaatregelen op één platform en deelt haar oplossingen met ketenpartners om verduurzaming te versnellen.
Switch ON!

Switch ON!

SPIE is begin 2022 gestart met een bewustwordingscampagne digitalisering: Switch ON. Doel: medewerkers wijzen op het belang om bij te blijven bij alle digitale ontwikkelingen en diegenen voor wie het allemaal te snel gaat helpen om digitaal vaardiger te worden.
BIM-automatisering in brandbeveiligingsindustrie

BIM-automatisering in brandbeveiligingsindustrie

AF Systems (een fabrikant van passieve brandbeveiligingsproducten) ontwikkelde samen met Fixcenter en Nestoya een hoogtechnologische softwareoplossing waarmee hun producten automatisch in een BIM-model kunnen worden geplaatst.
Technologie voor bewust veilig werken

Technologie voor bewust veilig werken

BFM en Aan de Stegge hebben samen met Into the Source hun check-in processen gedigitaliseerd. Deze samenwerking heeft de basis gelegd voor het B-Aware platform voor Vastgoed en Bouwplaatsen waarmee toetredingen én meldingen van gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen kunnen worden geregistreerd. Deze data wordt vervolgens ingezet om de veiligheidsprotocollen aan te scherpen.
Innovatief projectplanning automatiseren

Innovatief projectplanning automatiseren

Masters in Process en Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers hebben in dit project samen software ontwikkeld die Takkenkamp per vestiging actueel inzicht geeft in onderhanden werken.
BIM basiscursus voor duurzame (gebieds)ontwikkeling en beheer

BIM basiscursus voor duurzame (gebieds)ontwikkeling en beheer

BuurtBoost heeft, samen met LUXS en Prest, de kennis die zij hebben vergaard tijdens hun projecten gebundeld in een BIM basiscursus voor duurzame gebiedsontwikkeling en beheer. Het doel? Vergroten van kennis over digitalisering en ketenintegratie tussen verschillende afdelingen binnen woningcorporaties en beleggers.
Snel en accuraat 3D-data verzamelen met LiDAR TO GO

Snel en accuraat 3D-data verzamelen met LiDAR TO GO

The People Group heeft in samenwerking met haar opdrachtgevers een oplossing ontwikkeld om (gegraven) projecten tijdens of na de uitvoering eenvoudig, snel en betrouwbaar in kaart te brengen. De app analyseert de verzamelde data en haalt er waardevolle informatie uit voor uitvoeringsvoortgang, kwaliteitsborging en materiaalstaten.
Digital Twin voor Draaibrug Montfoort

Digital Twin voor Draaibrug Montfoort

Draaibrug Montfoort, onderdeel van project Kooymont, heeft een Digital Twin. Een dynamisch 3D model waarmee alle situaties gezamenlijk met de klant vooraf, tijdens en achteraf virtueel getest en inzichtelijk worden. De inzet van een Digital Twin in de ontwikkelfase is uniek.
Carwash voor data

Een datagedreven Common Data Environment

PALLAS, Weaver, Croonwolterendros, CapGemini en ICHOS ontwikkelden een “carwash for data”-proces voor een Common Data Environment (CDE). Deze zorgt voor consistentie en integriteit van alle in de CDE multidisciplinair geïntegreerde data.
UOB gaat (data)gedreven door met UOB 2.0

UOB gaat (data)gedreven door met UOB 2.0

De installatiesector heeft sectorbreed het initiatief genomen om UOB 1.0 door te ontwikkelen naar UOB 2.0. Deze stap is een belangrijke ‘enabler’ om de installatie en bouwsectoren digitaal te verbinden en datagedreven processen ook met bouwproducten mogelijk te maken.
Parametrische haalbaarheidstoets

Parametrische haalbaarheidstoets

Royal HaskoningDHV heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf een parametrisch coördinatiemodel opgezet van de eerste ontwerpschetsen voor een nieuw Rijkskantoor in Den Haag. Het model is gekoppeld aan rekenmodules die elke ontwerpvariant razendsnel doorrekenen. Aan de hand van prestatie-indicatoren kan het ontwerpteam daarop geïnformeerde ontwerpbeslissingen nemen.
FUTURE BUILD HUBS

FUTURE BUILD HUBS

Collaborall en Witteveen+Bos hebben samen een Gemeenschappelijke Data Omgeving (ANT DGO) ontwikkeld waarmee projectpartners onafhankelijk van hun digitale volwassenheid en beschikbare (software) tools in staat gesteld worden om eenvoudig digitaal gestructureerd informatie uit te wisselen.
Één database voor systeemvalidatie en -engineering

Één database voor systeemvalidatie en -engineering

BIM4Buildings, Cordeel Amsterdam, Briefbuilder en BIM-connected hebben samen de Eisensysteem Briefbuilder getransformeerd tot een systeem voor systeemengineering. Feitelijk betekent dit een overstap van een statische mappenstructuur naar een dynamische omgeving, waar de verbindingen en informatie onmiddellijk traceerbaar zijn en gecontroleerd kunnen worden om te verifiëren of deze overeenstemt met het model.
OpenSpace: Google Street View voor de bouw

OpenSpace: Google Street View voor de bouw

Met OpenSpace leg je je bouwproject visueel vast op een Google Street View-achtige manier. Bevestig een 360°-camera aan je veiligheidshelm (of drone) en de rest gaat bijna vanzelf terwijl je over de bouwplaats loopt.
Monitoren baanstabiliteit IC Amsterdam-Berlijn

Monitoren baanstabiliteit IC Amsterdam-Berlijn

Vanaf december 2023 gaat er een nieuwe, zwaardere locomotief tussen Wierden en de Duitse grens op maximumsnelheid rijden. Vialis heeft in opdracht van ProRail een autonoom monitoringsysteem geïnstalleerd die continu de beweging van de spoorconstructie in alle richtingen meet.
Minigim: 3D digitalisering Gebiedsontwikkeling

Minigim: 3D digitalisering Gebiedsontwikkeling

VORM zet zich samen met haar partners in om gebiedsontwikkeling verder te digitaliseren en te standaardiseren. De samenwerking is een belangrijke, eerste stap om tot een protocol, een omgevingsanalyse checklijst en eventueel modelleertemplates te komen wat tot uiteindelijk tot een ‘minigim’ zal leiden.
Automation Wizard voor BIM-ontwerpautomatisering

Automation Wizard voor BIM-ontwerpautomatisering

ENECA heeft een crossfunctionele BIM-automatiseringsoplossing ontwikkeld. De Automation Wizard maakt de informatieoverdracht efficiënter, verbetert het samenwerkingsproces tussen BIM-teams, verhoogt de kwaliteit van het BIM-project en verkort de ontwerptijd.
Inspectie in het veld met BIM als bron

Inspectie in het veld met BIM als bron

Met behulp van haar AR inspectie app heeft Beecot heeft de inspectie uitgevoerd van een moeilijk toegankelijke leidingtunnel onder het ErasmusMC. Alle inspectiedata zijn aan de betreffende BIM-objecten gekoppeld. Ook de locatie en kijkrichting van de foto’s zijn opgeslagen, zodat elke foto kan worden geopend en bekeken in dezelfde context als in het BIM-model.
Gebouwpaspoort = Vastgoedpaspoort + Materialenpaspoort

Gebouwpaspoort = Vastgoedpaspoort + Materialenpaspoort

VORM werkt samen met Prest, Bouwinvest en woningcorporaties aan een duurzaam antwoord op hun digitaliseringsbehoefte, namelijk het Digitale Gebouwpaspoort. In het project omarmen ze bestaande Nederlandse 3D (BIM) standaarden om een gedeeld antwoord te formuleren.
VBoptimum: Digital Twin

VBoptimum: Digital Twin

VB Optimum zet hun Digital Twin in om samen met haar partners gebouwen te verduurzamen. Het is een op data gebaseerde twin die zichzelf verrijkt en het gebouw met de tijd steeds beter leert kennen. Zo hebben ze bij het hoofdgebouw van Lely al 37% energie kunnen besparen.
First time right

First time right

Wij hebben een gratis add-in ontwikkeld in Revit die BIM-modelleurs helpt om te voldoen aan het BIM-protocol in een project. Door controles al zo vroeg mogelijk in het proces uit te voeren kunnen modelleurs hun modellen 'First time right' opleveren.
The BIM Usage Cards

The BIM Usage Cards

Witteveen+Bos heeft een 12-delige kaart-set ontwikkeld waarmee ze klanten en collega’s op een interactieve manier uitnodigt om gezamenlijk te bepalen welke onderdelen van het BIM-proces op een project worden toegepast.
Digitaal huis van de toekomst

Digitaal huis van de toekomst

Bouwlab R&Do heeft samen met partners, zoals De Bouwcampus, De Alliantie, KleurrijkWonen, Cazas en Trivire, een dynamische Community of Practice (Cop) opgebouwd waarin zij gezamenlijk streven naar het realiseren van een digital twin voor de woningbouwsector.
Datastelsel Verduurzaming Utiliteit

Datastelsel Verduurzaming Utiliteit

Naar aanleiding van een afspraak uit het Klimaatakkoord hebben RVO en Platform Duurzame Huisvesting de handen ineengeslagen en een systeem neergezet dat datagedreven verduurzaming bevordert.
1-OntwikkelHub

1-OntwikkelHub

Verschillende afdelingen binnen Heijmans Infra hebben samen de 1-OntwikkelHub ontwikkeld – een tool waarmee alle projectleden op een intuïtieve manier alle projectsystemen en -informatie weten te vinden via één kaart van het projectgebied.

Inzendingen 2022

Datagedreven regelgeving in digital twin

Vergunningcheck

Stel je voor: je bent een projectontwikkelaar en je kan jouw nieuw te bouwen gebouw direct verbinden met de werkelijkheid van de digitale stad. Met één druk op de knop ziet een ontwikkelende en toetsende partij wat de toekomstige werkelijkheid doet met de omgeving.
Bim’men (Bouwwerk Informatie Management) is voor iedereen

BIM-opleidingsplan

Zolang de meerwaarde van digitale samenwerking niet wordt ervaren, wordt het nooit een succes. Digitalisering gaat niet alleen om het vastleggen van informatie, maar vooral om het kunnen werken met die digitale informatie. Bouwwerk Informatie Management is een middel waar collega’s in het werkveld van kunnen profiteren. En dat laten we iedereen ervaren met het Bim-opleidingsplan.

Data controle portal

Samen met TenneT en aannemer Qirion heeft BIM Connected een Informatie Leveringsspecificatie (ILS) opgesteld voor BIM-dataleveringen. Deze is in de praktijk getest en bijgewerkt.
Toekomstbestendig 3D bouwen

DUTO BIM-modellen

Duurzame Toegankelijkheidsciteria (DUTO) specifiek voor BIM-modellen vormen een concrete stap om digitale duurzaamheid van ruimtelijke data te borgen.
Taakgerichte Werkinstructies met hulp van BIM

BIM op de Bouwplaats

Geen tekeningen meer, maar taakgerichte informatie, just-in-time, gericht op hogere kwaliteit en snelheid.
Wij willen 0 ongevallen op bouwplaatsen

VR-Veiligheid

Heijmans heeft VR-trainingen ontwikkeld voor veiliger werken op de bouwplaats.
IFC verrijken met deurenstaat gegevens

Deurenstaat in IFC

Een datagedreven oplossing voor een analoog probleem: gegevens over deur en toebehoren werden eerst uitgeschreven en gekopieerd. Nu wisselen we deze direct digitaal uit via IFC.
Van digitale ambacht tot productie

Van digitale ambacht tot productie

Dagelijks werken de ingenieurs van ABT aan theoretische uitdagingen. Door een klant zijn we uitgedaagd om een complex gevormd houten kunstwerk technisch te ontwerpen tot aan file-to-factory CNC-productie door Timmerfabriek Visser. Om meer te leren over deze digitale uitwisseling zijn we samen het experiment aangegaan in onze eigen achtertuin. En met succes!
BIM in (concept)ontwikkeltraject

Minibim

Door de doelen van de project- en conceptontwikkelaars in het voortraject te analyseren en te vertalen naar toetsbare BIM-mijlpalen, kan het gebouwmodel eerder worden gebruikt.
Linked Data contracten opstellen

Linked Data contracten opstellen

Eisenbibliotheken zijn een eerste stap om van documentgebaseerd werken naar een datagedreven manier van werken te komen. Dit is de basis voor hoge digitale ambities zoals Digital Twin, AI, Predictive Maintenance. Semmtech maakt deze digitale ketensamenwerking mogelijk.
Laagdrempelige Digitale Participatie

Laagdrempelige Digitale Participatie

Smarticipatie is een expert op het gebied van digitale publieksparticipatie. Onze methode helpt opdrachtgever, opdrachtnemer én gebruiker van de leefomgeving door inzet van toegankelijke, visuele en locatiegebonden tools. Hierdoor worden betere plannen sneller gerealiseerd en tegen minder kosten.
Het delen van kennis rond de ISO 19650

ISO 19650 Community | Samen BIM’men maakt iedereen sterker!

Door beter samen te werken en kennis te delen rond de ISO 19650 willen we bijdragen aan een versnelling van digitalisering in de gehele bouwbranche.
Datagedreven GWW-werk

Ontwerpdatagebruik in realisatie

De gemeente Rotterdam probeert met slimme data-uitwisseling met de ketenpartners ontwerpinformatie te benutten in de uitvoeringfase.
Volker-ES

Interactief materiaalpaspoort HS-station

Volker-ES werkt met de klant samen in een interactieve materialenpaspoort dashboard en gebruikt de inzichten om samen te komen tot meer duurzame en circulaire keuzes.

Digitale ondersteuning project bespaart tijd

De gemeente Rotterdam maakt voor buitenruimteprojecten gebruik van digitale ondersteuning bij de analyse van de bestaande omgeving. System engineer en modelleur kunnen zo over informatie uit 9 thema's beschikken.
BIM landt in Den Haag

Eerste BIM-aanbesteding ibDH op de markt

Het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag heeft opdrachtgevers en eigen organisatie meegenomen in de aanbesteding van het project Piet Heinplein met een BIM-model.
2nd skin

Synchroniseren renovatieplanner app en kyp

2nd skin verduurzaamt bestaande woningen in Hoogvliet. Door slimme koppeling van applicaties blijven bewoners op de hoogte van de voortgang.
Samen digitaal

Samen digitaal

Door ideeën bijeen te brengen en te vertalen naar een gezamenlijke toepassing ontstaat er een standaard die breed inzetbaar is.

Online omgeving voor vastgoed­beheer

Samen met Avenue Real Estate BV hebben wij een online omgeving opgezet voor het beheer van al hun panden, aanvragen en zoekopdrachten.
Co-creatie loont!

Co-creatie loont!

Het succes van elk digitaliseringsinitiatief valt of staat met de mate waarin de functionaliteiten aansluiten op de werkwijzen van zoveel mogelijk partijen in de sector. Door proactief hulpvragen de wereld in te sturen en onze online presence te vergroten, zijn we binnen ons project in mei 2022 de grens van 120 (!) meedenkers gepasseerd. En als wij meer dan 100 mensen uit de gebouwde omgeving bij elkaar kunnen brengen voor een digitaliseringsproject, dan kun jij dat ook!
Accelerator - BAM

BIM met Augmented Reality opent werelden!

Hoe zet je BIM in op de bouwplaats zelf, zodat je daadwerkelijk ziet wat er gebouwd moet worden? Voor de realisatie van het Accelator-gebouw combineerde BAM hiervoor BIM 360 met Augmented Reality.
Een digitaal platform voor ketenpartners

Een digitaal platform voor ketenpartners

Nooit meer onduidelijkheid over de beschikbare informatie voor de eigenaar, installateur, paneelbouwer, onderhoudspartij en leverancier. Het digitaal platform van Schneider Electric voorkomt veel discussie over de meest recente versie van documentatie en bevordert de samenwerking in de keten.
Deerns Smartbuilding

Gebouwen slimmer en duurzamer maken

Deerns heeft een product ontwikkeld om de slimheid van een gebouw in kaart te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten van dat gebouw.
AI in onderhoud

Digitaliseren onderhoudstrategie Gooi & Omstreken

Brink heeft samen met woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, Handzz en InspectieteamNL het onderhouds- en begrotingsproces voor woningen gedigitaliseerd. Woningen worden voortaan geïnventariseerd met beeldherkenning en AI.
Samenwerkingsplatform

Moeiteloos samenwerken volgens ISO19650

RHDHV heeft één gemeenschappelijk samenwerkingsplatform ingericht, waarop zij informatie, zowel geografisch als niet-geografisch op een gestructureerde toegankelijke manier verzamelen, beheersen en ontsluiten.
DuraVermeer OpenSpace

Hybride Bouwen is de Toekomst!

OpenSpace is een online platform waarmee we een gebouw of bouwplaats continu op eenvoudige wijze 3D en virtueel in beeld hebben.
BIM-configurator

BIM in = BIM out = procesbeheersing

Eindgebruikers nemen deel in het BIM-proces; voorheen werd de keten-samenwerking bij de verkoopfase doorbroken. Wij hebben de keten sluitend gemaakt door de koper het BIM-model direct te laten aansturen!
Schouwen in GIS

Geo-portaal asfaltonderhoud Epe

Asfalt schouwen is een stuk gemakkelijker geworden dankzij een geo-portaal dat op de iPad kan worden benaderd. Zo worden data locatiegebonden ingewonnen en weergegeven.
Gespecificeerd BIM

BIM-model verrijken met specificaties

CAD & Company brengt de wereld van modelleren en specificeren samen, door het verrijken van IFC met data uit BIM-modellen.
SUPLA: versnelt digitalisering bouw

Digitale bouwketen

We hebben stakeholders en digitale tools verbonden, om het ontwikkel- en realisatietraject van betaalbare woningen te versnellen. Zo wordt het proces versneld met 50% reductie van de ontwikkeltijd.
S1MONE Group

Je klantcontact goed geregeld

S1MONE is een communicatietool voor digitale klantenservice. Als je de melder van een serviceverzoek de juiste vragen stelt, bouw je een compleet digitaal dossier op waar alle betrokkenen profijt van hebben.
UOB 2.0

UOB 2.0: voor iedereen

De installatiesector heeft sector-breed het initiatief genomen om UOB 1.0 door te ontwikkelen naar UOB 2.0. Het belangrijkste doel is om de installatie- en bouwsector digitaal met elkaar te verbinden en data-gedreven processen ook met bouwproducten mogelijk te maken. Met UOB 2.0 zorgen we ervoor dat iedere organisatie de transitie kan maken naar het gebruik van de UOB zonder in te leveren op de gebruikelijke methodiek van 3D modelleren.
bGrid

Slimme gebouwen die voor jou werken

bGrid heeft de smart backbone geleverd voor een aantal gebouwen: Matrix One en NextDelft.
3D Amsterdam-Utrecht

3D Amsterdam-Utrecht

Gemeentes Amsterdam en Utrecht ontwikkelen samen een online platform waarop je je eigen 3D-omgeving kan opbouwen en voorzien van eigen data en diverse functionaliteiten. Je hoeft geen expert te zijn om er mee te werken: de instap om met 3D en Digital Twins aan de gang te gaan is daardoor zeer laagdrempelig.
OMRT designplatform

Twinning the Future

Het integraal ontwerp-platform (De Hub) biedt het ontwerpteam een interactief dashboard om al overleggend tot een optimaal gebalanceerd en haalbaar ontwerp te komen.
BAM Infra Regionaal

Digitaal meldsysteem rioolonderhoud

Door de inzet van een geo-portaal hebben onderhoudsploegen live inzicht in alle beschikbare informatie over het rioolstelsel.

Smart City, Small World

GloBLD is een online kennisplatform voor de ruimtelijke leefomgeving waarin GIS en BIM gecombineerd worden. Dit initiatief verleidt de bouw niet alleen tot integrale samenwerking in de bouwketen, maar ook met haar omgeving.
Insmart platform voor monteurs

Insmart platform voor monteurs

Er is een enorm tekort aan monteurs. Met de digitale oplossing van Insmart kan een installatiebedrijf met zijn huidige team van monteurs tot twee keer zoveel klanten helpen. Dit levert een enorme efficiëntie op.
Digitaal bouwen – Valley Amsterdam

Makkelijk instructies en fouten vastleggen

Met de app Ed Controls verloopt de communicatie op de bouwplaats tussen uitvoerder en onderaannemer soepel. De uitvoerder maakt een ticket aan; de onderaannemer ontvangt dit, voert het werk uit, en meldt het ticket af.

Technologie voor veiligere toekomst

Een slimme software tool geeft leveranciers via hun tablet of smartphone bij het binnengaan van een pand inzicht in de geldende veiligheidseisen.
Slim eisen doorgeven

Van tekstuele naar digitale eis

Gemeente Rotterdam heeft samen met CROW een werkwijze ontwikkeld die zorgt voor het beter doorgeven van de eisen vanuit Assetmanagement, naar de voorbereiding van GWW-projecten.
DEMO Consultants

BIM toegankelijk maken voor Europa

The Horizon2020 project BIM-SPEED aims to take 'BIM for renovation' to a deep renovation level for energy saving, and to accelerate the market uptake across the EU.
IGO: jouw geodata-wizard!

IGO: jouw geodata-wizard!

ICTU en Kadaster hebben een slimme tool voor het combineren van geodata ontwikkeld. Met de integrale gebruiksoplossing (IGO) is vrijwel alle geodata makkelijk, integraal en in samenhang beschikbaar als fundament voor ruimtelijke keuzes voor de leefomgeving.
KEYless De Key

Nooit meer sleutels uitgeven of innemen

Voor de 2000 short stay studentenwoningen van Lieven de Key in Amsterdam zijn we vorig jaar gestart met het digitaliseren van de toegang. Iedere student kan zijn of haar kamer binnen met de mobiele telefoon.
Gezond door kunnen bouwen!

Bouwstofwijzer

Wat is de impact van bouwstof op de omgeving? Dat hebben we achterhaald via een proef, samen met opdrachtgevers, aannemers, slopers en burgers.