Bekijk de inzendingen

Beoordeling

Waar kijkt de jury naar?

  • De originaliteit van het initiatief dat je in je succesverhaal beschrijft.
  • In welke mate de digitale samenwerking dat je in je succesverhaal beschrijft ketenoverschrijdend is.
  • In welke mate je succesverhaal een positieve impact heeft op mensen binnen je organisatie (of op de sector in het algemeen).
  • In welke mate je succesverhaal als voorbeeld kan dienen voor andere professionals in de gebouwde omgeving.

Samenstelling selectiecommissie shortlist

De selectiecommissie stelt een shortlist samen van 10 kanshebbers.

Binnenkort worden hier de namen van de commissieleden gepubliceerd.

Samenstelling jury

Op basis van de video’s van de shortlist, worden er 3 finalisten gekozen. Één finaleplek wordt bepaald door het hoogste aantal stemmen van het online publiek – de andere twee finalisten worden geselecteerd door een deskundige jury.

Binnenkort worden hier de namen van de commissieleden gepubliceerd.