Bekijk alle inzendingen

Beoordeling

Waar kijkt de jury naar?

 • De originaliteit van het initiatief dat je in je succesverhaal beschrijft.
 • In welke mate je succesverhaal een positieve impact heeft op mensen binnen je organisatie (of op de sector in het algemeen).
 • In welke mate je succesverhaal als voorbeeld kan dienen voor andere professionals in de gebouwde omgeving.

Samenstelling selectiecommissie shortlist

De selectiecommissie stelt een shortlist samen van 10 kanshebbers. De commissie bestaat uit de volgende drie experts:

 • Martijn Carlier
 • Lex Ransijn
 • Willem Pel

Samenstelling jury

De selectie van de 3 finalisten gebeurt door een deskundige jury. De jury bestaat uit de volgende zes experts:

 • Juryvoorzitter Marcel Sukel (Provincies)
 • Pieter van Teeffelen (BIM Loket)
 • Ries Bode (DSGO)
 • Titia Siertsema (NVTB)
 • Otto Schepers (NLingenieurs)
 • Berend Koudstaal (ISSO)
 • Secretaris (zonder stemrecht) Martijn Carlier (BIM Loket)