Schrijf je in
Bekijk alle inzendingen

Beoordeling

Waar kijkt de jury naar?

  • De originaliteit van het initiatief dat je in je succesverhaal beschrijft.
  • In welke mate je succesverhaal een positieve impact heeft op mensen binnen je organisatie (of op de sector in het algemeen).
  • In welke mate je succesverhaal als voorbeeld kan dienen voor andere professionals in de gebouwde omgeving.

Samenstelling selectiecommissie shortlist

De selectiecommissie stelt een shortlist samen vanĀ 10 kanshebbers. De samenstelling van de selectiecommissie wordt hier binnenkort gepubliceerd.

Samenstelling jury

De selectie van de 3 finalisten gebeurt door een deskundige jury. De samenstelling van de jury wordt hier binnenkort gepubliceerd.