Bekijk de inzendingen

Beoordeling

Waar kijkt de jury naar?

  • De originaliteit van het initiatief dat je in je succesverhaal beschrijft.
  • In welke mate je succesverhaal een positieve impact heeft op mensen binnen je organisatie (of op de sector in het algemeen).
  • In welke mate je succesverhaal als voorbeeld kan dienen voor andere professionals in de gebouwde omgeving.

Samenstelling selectiecommissie shortlist

De selectiecommissie stelt een shortlist samen van 10 kanshebbers. De commissie bestaat uit de volgende leden:

Samenstelling jury

Op basis van de video’s van de shortlist, worden er 3 finalisten gekozen. Één finaleplek wordt bepaald door het hoogste aantal stemmen van het online publiek – de andere twee finalisten worden geselecteerd door een deskundige jury.

De jury is uit de volgende personen samengesteld:

  • Marcel Sukel, namens Provincies; juryvoorzitter
  • Titia Siertsema, namens BDR / NVTB
  • Pieter van Teeffelen, namens digiGO
  • Ries Bode, namens DSGO
  • Otto Schepers, namens NLingenieurs
  • Berend Koudstaal, namens ISSO
  • Martijn Carlier, digiGO; secretaris (zonder stemrecht)