Bekijk alle inzendingen

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

De DigiDare Award is een initiatief van BIM Loket en digiGO. Deze website wordt door het BIM Loket onderhouden.

Het BIM Loket hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik. We passen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot uw privacy toe, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we de wet toepassen.

Het doel van deze verklaring is om transparant te zijn over de verwerkingen die BIM Loket onderneemt met de persoonsgegevens buiten haar eigen organisatie.

Privacy- en cookieverklaring

Lees de Privacy-en cookieverklaring van het BIM Loket. Deze verklaring kan in de loop van de tijd gewijzigd worden, bijvoorbeeld als de wet verandert of wij bepaalde verwerkingen toevoegen of beƫindigen. De meest recente versie wordt telkens op onze website www.bimloket.nl gepubliceerd en wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

Mocht u over deze verklaring of over onze verwerking van uw gegevens vragen hebben dan kunt u ons die stellen door een e-mail te sturen aan privacy@bimloket.nl.