Bekijk de inzendingen

WEii: Werkelijke Energie intensiteit indicator

WEii: Werkelijke Energie intensiteit indicator

DGBC en TVVL hebben de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) ontwikkeld – de norm voor het sturen op het werkelijk energiegebruik van gebouwen. Binnen de WEii zijn grenswaarden opgesteld voor alle gebouwtypen om binnen het 1,5 graden CO2 budget te blijven. Einddoel: klasse Paris Proof.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

DGBC en TVVL hebben de WEii ontwikkeld: de Werkelijke Energie intensiteit indicator. Dit is de norm voor het sturen op het werkelijk energiegebruik van gebouwen. Sturing op theoretische energielabels is complex, tijdrovend en vaak ver naast de werkelijkheid. Binnen de WEii zijn grenswaarden opgesteld voor alle gebouwtypen om binnen het 1,5 graden CO2 budget te blijven, met als einddoel de klasse Paris Proof.

Het innovatieve karakter wordt gekenmerkt, doordat WEii datagedreven verduurzaming mogelijk maakt. Vanuit BAG (gebouwen) en de data van energiemeters kan snel bepaald worden waar een gebouw staat ten opzichte van de benchmark. Dit eerste inzicht en bewustwording leidt vaak al tot een efficiencyslag van 20%. Er is namelijk veel verspilling in gebouwen. Dat betekent een enorme milieuwinst en kostenbesparing. Verder kan via datagedreven verduurzaming veel beter opgeschaald en versneld worden. De mensen zijn er simpelweg niet om alle gebouwen op te nemen. Daarmee is WEii sneller en effectiever dan energielabels.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het werkelijk energiegebruik wordt breed omarmd. Meerdere sectoren zijn aan de slag gegaan om hun sector in beeld te brengen. Omgevingsdiensten gebruiken de WEii om de voortgang van grote vastgoedpartijen te controleren. Denk aan supermarktketens en grote zorginstellingen met honderden panden. Het door DGBC bepaalde Paris Proof niveau is het doel waar veel partijen naar toe werken. Sturen op werkelijk energiegebruik maakt het behalen van het Parijs Klimaatakkoord mogelijk. Veel partijen hebben zich via het Paris Proof Commitment verbonden aan dit Paris Proof einddoel.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het werkelijk energiegebruik is een eerste stap naar datagedreven verduurzaming. Adviesbureaus en energiebedrijven hebben de WEii opgenomen in hun tools en dashboards. De WEii is inmiddels opgenomen in het DVU (Datastelsel Verduurzaming Utiliteitsbouw), zodat energiedata makkelijk toegankelijk is voor huurder en verhuurder. Het is een opstap naar centrale en uit te wisselen gebouwdata: een gebouwpaspoort. Dan kunnen nog makkelijker analyse gemaakt worden over de meest effectieve verduurzamingsmaatregelen en de impact van maatregelen. Verder kan er continue een beeld gegeven worden aan vastgoedeigenaren, sectoren en de overheid waar een portefeuille, een sector of de gebouwde omgeving staat ten opzichte van doelen.

Waar ben je het meest trots op?

Het feit dat WEii in korte tijd de standaard in de markt is geworden. Zowel adviseurs als vastgoedeigenaren zien de WEii en Paris Proof als de wet. Voor een deel heeft de overheid de WEii ook al overgenomen. Met het EnergieKompas hebben we bovendien een weg gevonden om zowel op werkelijk energiegebruik als de van overheidsweg vereiste energielabels te sturen.