Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Waar kijkt de jury naar?

  • De originaliteit van het initiatief dat je in je succesverhaal beschrijft.
  • In welke mate de digitale samenwerking dat je in je succesverhaal beschrijft ketenoverschrijdend is.
  • In welke mate je succesverhaal een positieve impact heeft op mensen binnen je organisatie (of op de sector in het algemeen).
  • In welke mate je succesverhaal als voorbeeld kan dienen voor andere professionals in de gebouwde omgeving.