Bekijk de inzendingen

Wij willen 0 ongevallen op bouwplaatsen

Heijmans heeft VR-trainingen ontwikkeld voor veiliger werken op de bouwplaats.

Wij willen 0 ongevallen op bouwplaatsen

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Om de dalende trend in het aantal ongevallen bij Heijmans door te kunnen zetten, was actie nodig. Om deze reden hebben we VR-trainingen ontwikkeld voor veiliger werken op de bouwplaats. Een groot voordeel van deze toepassing is de mogelijkheid om met simulatie iemand levensecht onveilige situaties te laten ervaren, zonder het risico op ongewenste situaties zoals bijvoorbeeld ongevallen. VR-trainingen zijn hierdoor effectiever en hebben een duurzame impact. Inmiddels zijn er drie trainingen ontwikkeld die onderdeel zijn van toolboxen op de bouwplaats: werken op hoogte, orde & netheid en de zaagloods.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

90% van de medewerkers en/of onderaannemers die de VR-toolbox hebben gevolgd, zegt dat het helpt om veiliger te werken. Niet alleen het veiligheidsbewustzijn wordt verhoogd, maar ook de voordelen en de noodzaak van digitalisering binnen de bouwbranche worden duidelijker voor alle lagen binnen het bedrijf. Daarnaast zien we dat door de interactiviteit van de VR-training collega’s positiever en gemotiveerder zijn om een goede en actieve bijdrage te leveren aan toolboxen en is deze vernieuwende aanpak een interne aanjager voor het versnellen op veiligheid. De organisatie komt namelijk zelf met ideeën voor nieuwe trainingen.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Dit project gaat niet om geld, dit project gaat om veilig gedrag. Wij vinden dit zo belangrijk dat we graag investeren in het creëren van een proactieve veiligheidscultuur. Digitalisering en veiligheid zijn speerpunten in de strategie van Heijmans en komen hier fantastisch samen. Het is de nadrukkelijke bedoeling van Heijmans om zowel binnen het bedrijf als binnen de branche anderen te inspireren en een concrete bijdrage te leveren aan een veilige bouwbranche. Wij willen een veilige omgeving creëren thuis, onderweg en op het werk.

Waar ben je het meest trots op?

  • Veiligheidsbewustzijn is verhoogd: 90% van de medewerkers zegt dat het helpt om veiliger te werken. Trainingen worden gemiddeld met een 8 beoordeeld.
  • De VR-trainingen hebben meer dan 450 bouwplaats medewerkers bereikt.
  • Enthousiaste reacties van collega’s op de bouwplaats, ondanks de soms vooraf sceptisch ingenomen houding over VR.
  • Het commitment op VR en Visual management binnen Heijmans.

Een greep uit reacties van collega’s:

  • “Hier worden we enthousiast van!”
  • “Hiermee maken we een stap richting een veiligere bouwplaats”
  • “Het is levensecht!”
  • “Het verhoogt mijn veiligheidsgevoel binnen ons bedrijf en de branche”