Bekijk alle inzendingen

Volker-ES

Volker-ES

Volker-ES werkt met de klant samen in een interactieve materialenpaspoort dashboard en gebruikt de inzichten om samen te komen tot meer duurzame en circulaire keuzes.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Het materialenpaspoort dashboard dat wij hebben ontwikkeld fungeert als een online bibliotheek. Hiermee verschaffen wij onze opdrachtgevers inzicht in de soorten materialen (incl. hoeveelheden) die worden toegepast voor een te bouwen hoogspanningsstation. Ook leggen we zo de circulaire waarde en CO2-footprint van het toegepaste materiaal vast. Al deze data worden bewaard in het BIM-model. Van daaruit wordt het interactieve dashboard gegenereerd, wat gedurende alle fases van het project wordt geüpdatet. We werken met de klant samen in dit dashboard en gebruiken de inzichten om gezamenlijk, gedurende alle fases te komen tot meer duurzame en circulaire keuzes.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Met dit initiatief is de eerste stap gezet voor het sluiten van de grondstoffenkringloop voor de ontwikkeling van een hoogspanningsstation. Ook wordt er een station opgeleverd met een verkleinde CO2-footprint. Daarnaast is informatie snel bereikbaar doordat alles is opgeslagen in het BIM-model en worden best practices gebruikt voor toekomstige projecten. Deze tool faciliteert eenvoudige communicatie met opdrachtgevers over het ontwerp en het maken van duurzamere en meer circulaire keuzes. Zo verduurzamen we niet alleen onze eigen organisatie, maar ook die van onze opdrachtgevers.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Dat je het materialenpaspoort niet alleen moet zien als een eindproduct, dat je oplevert aan het einde van een project, maar dat je de informatie kunt toepassen vanaf het begin van een project. Zo stuur je met deze tool duurzamere beslissingen al vanaf de ontwerpfase. Door informatie juist en vroegtijdig toe te passen, kan er gestandaardiseerd worden in het ontwerp. Daarnaast stimuleert het dashboard hergebruik en duurzame materiaal- en ontwerpkeuzes. Zo wordt duurzaamheid en circulariteit geïntegreerd in het volledige proces.

Waar ben je het meest trots op?