Bekijk de inzendingen!

Virtual Factory

Virtual Factory

Door onze woningconcepten te vertalen naar enen en nullen, verkennen we de grenzen van digitalisering. We praten in universele taal met iedere fabriek óf machine: datagedreven én file-to-factory. Door eerst digitaal te bouwen krijgen we inzicht in materiaalgebruik, kosten, transport én milieu-impact. Zó garanderen we betaalbaarheid, flexibiliteit én kwaliteit – volledig conceptueel gebouwd.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We verkennen de grenzen van digitalisering door onze woningconcepten te vertalen naar enen en nullen. Zo praten we in universele taal met iedere fabriek óf machine: datagedreven én file-to-factory. Door eerst digitaal te bouwen krijgen we inzicht in materiaalgebruik, kosten, transport én milieu-impact. Zó garanderen we betaalbaarheid, flexibiliteit én kwaliteit – volledig conceptueel gebouwd.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

  • We elimineren manuren door efficiënter te werken, ten goede van de arbeidsproductiviteit.
  • We reduceren kosten om de betaalbaarheid van onze woningen te borgen.
  • We benutten expertise van onze ketenpartners door samenwerking te intensiveren.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

Samen met onze ketenpartners (De Kroon prefab, Svedex, van der Vin, van Erk, VBI, Geelen Beton (en nog vele in ontwikkeling) verkennen wij de grenzen van digitalisering door onze woningconcepten naadloos aan te laten sluiten bij hun productiefaciliteiten. Hierdoor minimaliseren wij bijvoorbeeld controlerondes en onnodige tijdsbesteding aan het ‘overtrekken’ van modellen. We zijn hierdoor in staat om als het ware vanaf ons kantoor onze woningen 1-op-1 “te printen” vanaf de machines in een productielocatie zonder tussenkomst van derden. Deze besparing van manuren is een belangrijke bijvangst in een tijd waarin arbeidsschaarste alsmaar toeneemt.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

We zien een toenemende trend van bouwbedrijven die kiezen voor een solistische aanpak. Een eigen woningfabriek voor eigen productie. Op de korte termijn kan dit hen een antwoord bieden. Maar op de lange termijn, waarin we antwoord moeten geven op grote thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid, zullen we integraal samen moeten werken met de volledige keten. Van silo’s naar samen.

Waar ben je het meest trots op?

We zijn enorm trots op de reeds behaalde successen met onze ketenpartners. Het is bijzonder om te zien hoe we in een korte tijd en een ‘traditionele’ sector, enorme stappen hebben kunnen zetten op het gebied van digitalisering. Denk bijvoorbeeld aan file to factory productiemodellen houtbouw met De Kroon, het automatisch bestellen van binnendeurkozijnen bij Svedex én efficiënte uitwisseling van buitenkozijnen ten behoeve van inkoop.