Bekijk de inzendingen

Datagedreven regelgeving in digital twin

Stel je voor: je bent een projectontwikkelaar en je kan jouw nieuw te bouwen gebouw direct verbinden met de werkelijkheid van de digitale stad. Met één druk op de knop ziet een ontwikkelende en toetsende partij wat de toekomstige werkelijkheid doet met de omgeving.

Datagedreven regelgeving in digital twin

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Stel je voor: je bent een projectontwikkelaar en je kan jouw nieuw te bouwen gebouw direct verbinden met de werkelijkheid van de digitale stad. De positie waar de ontwikkeling moet komen wordt gekoppeld aan de juiste locatie in de digitale stad. Met één druk op de knop ziet een ontwikkelende en toetsende partij wat de toekomstige werkelijkheid doet met de omgeving. Zo kunnen we nu snel het gewenste bouwen en in de toekomst snel het gewenste beheren. Hoe gaaf is dat!?! De vergunning-controle-service die we hebben gebouwd maakt dit in de toekomst mogelijk!

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Als gemeente kunnen we hiermee uiteindelijk meerwaarde leveren voor de stad en de Rotterdammers. Hiermee dragen we bij aan de doelen van de omgevingswet, namelijk: efficiëntie verhogen, snellere doorlooptijd, integraal kunnen werken, participatie bevorderen en het verbeteren van het imago van organisaties. We hebben met het ontwikkelen van het prototype veel kennis opgedaan. Er is procesadvies ontwikkeld, een product geoptimaliseerd en er is bekeken hoe de organisatie hier optimaal mee kan werken. Waardevolle ervaring dus, waarmee wij kunnen ondersteunen en adviseren in de ontwikkeling van het DSO en de gemeentelijke werkprocessen.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het is belangrijk dat mens én machine geleverde informatie begrijpen. Informatie dient uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar te zijn. Dit vraagt om afspraken tussen verschillende informatie-opstellende en informatie-beherende partijen. De controleservice werkt alleen als zowel het gebouw-model, het stad-model en het wetgeving-model zich aan deze specificaties houden. De specificaties zijn gebaseerd op standaarden onafhankelijk van organisaties. Dit vraagt conversie en/of aanvulling van de huidige informatie van gebouw, stad en wetgeving. Bestemmings-/omgevingsplannen en het bouwbesluit zijn momenteel beschikbaar in Proza. Dit is alleen voor de mens te begrijpen. Proza is daarom voor het prototype omgevormd in data-gedreven beleidsontwikkeling.

Waar ben je het meest trots op?

Het project een bijdrage aan de Digitale Stad en Datagedreven werken. Hoewel het hier een prototype betreft, levert het al inzicht op in de reductie van de tijd die een vergunning-controle vergt. Momenteel is de toegestane tijd voor vergunningscontrole 8 weken, met daarbij een verlenging van 6 weken. Wanneer de omgevingswet ingaat geldt deze verlenging niet meer. Er is dus minder tijd voor controle. Het prototype biedt hierbij een helpende hand.

Stem op Datagedreven regelgeving in digital twin

Vind jij dat deze inzending een plek in de finale verdient? Breng dan hier je stem uit!

 

Let wel: je kunt maar één stem uitbrengen.

 

Tip: Wil je op 15 november mee bepalen wie van de finalisten met de DigiDare Award 2023 mag gaan strijken? Meld je dan aan gratis voor de digiGO D-Days in Rotterdam en stem live mee tijdens de finale!