Bekijk de inzendingen

Verduurzamingsroutekaart bestaande bouw

Verduurzamingsroutekaart bestaande bouw

Verduurzaming van bestaande gebouwen is vaak duur en het proces zit vol uitdagingen. PIMStudio overwint deze obstakels door snelle, objectieve simulatie van verduurzamingsmaatregelen op één platform en deelt haar oplossingen met ketenpartners om verduurzaming te versnellen.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Verduurzaming van bestaande gebouwen is vaak duur en vol uitdagingen zoals lange doorlooptijden, lange terugverdientijden, technische uitdagingen, regelgevingsproblemen, gebrek aan bewustzijn en financiële beperkingen.  

PIMStudio overwint deze obstakels door snelle, objectieve simulatie van verduurzamingsmaatregelen op één platform.  

Dit omvat scenario-denken vanuit een digitale tweeling en krachtige algoritmen met daarin verwerkt oa de NTA8800, het Energielabel en WEII, subsidies, erkende gebouwmaatregelen, omgevingsanalyse, warmteverlies- en koellastberekeningen, CO2-analyses, financiële evaluaties en parametrisch ontwerpen. Om te komen tot scenario’s met concrete verduurzamingsmaatregelen, gebruik makend van (alleen) recente energielabel- en energieverbruik gegevens. Minimale input, maximaal resultaat. Datagedreven verduurzamen van de bestaande bouw! 

We hebben het proces om te komen tot de mogelijke verduurzamings scenario’s per gebouw schaalbaar geautomatiseerd; 87 Miljard variaties teruggebracht naar 4 opeenvolgende scenario’s. Onze datagedreven software werkt vanuit een digitale tweeling van het gebouw, waarmee we snel de effecten kunnen simuleren van concrete verduurzamingsmaatregelen.  

Door slimme algoritmes en erkende rekenregels toe te passen, ontstaan de meest effectieve scenario’s die aansluiten bij iedere doelstelling. Integraal (B+E+W), realistisch, objectief en onafhankelijk zonder tussenkomst van mensen. Dagen in plaats van maanden met een fractie van de prijs van conventionele trajecten. Waardoor verduurzaming van gebouwen goedkoper én kwalitatief beter wordt. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Meer dan 200 klanten met 500+ gebouwen versnellen hun duurzaamheidsinitiatieven met PIMStudio’s aanpak. PIMStudio verbetert de communicatie en vermindert faalkosten tussen mensen, klanten, professionals en (interne) organisaties. “…met PIMStudio heb je een veel beter gesprek met de klant, van korte termijn blik naar strategische benadering van langjarige verduurzamingsvisie.” aldus een gebruiker.  

Intensieve gebruikers waarderen de kwaliteit, flexibiliteit, snelheid en lage kosten vergeleken met traditionele processen. Dit biedt de mogelijkheid tot standaardisatie en het helpen van meer klanten, zelfs bij mogelijke schaarste in capaciteit. Digitale technologieën inzetten om duurzame initiatieven in de bestaande gebouwde omgeving te versnellen werkt! 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

PIMStudio’s digitaliseringgraad combineert langetermijnvisies met korte termijn acties via de verduurzamingsroutekaart. Hiermee help je klanten niet alleen bij toekomstbestendige keuzes, maar bied je ook antwoorden op de uitdagingen van vandaag.  

PIMStudio levert op het gebouw afgestemde concrete maatregelen, multidisciplinair, met financiële onderbouwing, inclusief subsidieadvies en veel meer. Combineer gebouwen in een portfolio en creëer een uitvoerbare routekaart voor de komende jaren. Met de digitale tweeling als basis om variatie op te vangen in de tijd. Organisaties krijgen hiermee beheersing en gemoedsrust terwijl ze versnellen in de verduurzaming van bestaande gebouwen. PIMStudio is hierbij het gereedschap voor kwalitatieve opschaling en versnelling. 

Waar ben je het meest trots op?

We zijn trots dat PIMstudio’s Verduurzamingsroutekaart daadwerkelijk bijdraagt aan de verduurzaming van gebouwen. Dat we klanten sneller, kwalitatief, integraal, multidisciplinair inzicht bieden in de mogelijke verduurzamingsstrategieën voor hun gebouw(en). Klanten zijn tevreden door ervaringen en omarmen de kracht van data, klantreizen en digitalisering van processen. Aanbestedingen en financiële instellingen bouwen voort op de uitkomsten van PIMStudio.  

We delen onze oplossingen met andere bouw- en installatiepartijen, banken, adviseurs en partners om verduurzaming te versnellen. De gestructureerde aanpak binnen PIMStudio bevordert opschaling, kostenreductie en versnelling. Impact maken door een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Een prestatie waar we trots op zijn.