Bekijk de inzendingen!

VBoptimum: Digital Twin

VBoptimum: Digital Twin

VB Optimum zet hun Digital Twin in om samen met haar partners gebouwen te verduurzamen. Het is een op data gebaseerde twin die zichzelf verrijkt en het gebouw met de tijd steeds beter leert kennen. Zo hebben ze bij het hoofdgebouw van Lely al 37% energie kunnen besparen.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Wij zetten onze Digital TwinVBoptimum by ecoBuilding’ in om samen met partners Kuijpers, Kropman, Unica, Van Lente, Coneco en Rensen gebouwen te verduurzamen. Dit doen wij door samen met de installateur en klant een Digital Twin te creëren welke een uniforme en op wetenschap gebaseerde kennisbron vormt van het gebouw. Een op data gebaseerde twin die zichzelf verrijkt en het gebouw met de tijd steeds beter leert kennen. Een zelflerende Digital Twin welke een databron is voor verduurzaming waar klanten, installateurs en adviseurs gebruik van maken. En welke tevens autonoom de energie en klimaatinstallaties optimaal gaat aansturen. 

Onze aanpak is innovatief, omdat de Digital Twin autonoom energieinstallaties efficiënter aanstuurt dan huidige meet- en regelprocessen toe in staat zijn. En daarbij rekening houdt met de beschikbaarheid van energie. De algoritmes zien de gebouwen als thermische buffers. Energie wordt er opgeslagen in muren en leidingen eventueel aangevuld met fysieke buffers. Deze buffering vormt één van de kernen van onze algoritmes die hier optimalisaties vinden. Een gebouw wordt een integraal onderdeel van de energietransitie die flexibel meebeweegt met de dynamische patronen rondom de productie, consumptie en beschikbaarheid van energie. Een noodzakelijkheid voor het duurzame energiesysteem van morgen. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

VBoptimum by ecoBuilding heeft impact op de energietransitie, op de kwaliteit van het klimaat in onze gebouwen en op verduurzaming. Samen met installatiepartners werken we aan schaalbaarheid. Met de ambitie om het gehele Nederlandse vastgoed te verduurzamen. Met de Digital Twin worden gebouwen minimaal 25% zuiniger gemaakt. Hiermee kan zo’n 28 Petajoule aan energie worden bespaard. Dat is meer dan alle kolencentrales in 2020 hebben opgewekt. Daarnaast worden alle installaties gevalideerd. Een belangrijke stap, omdat eerder is aangetoond door TNO dat 70% van de klimaatinstallaties niet naar behoren werken. Een probleem dat we op deze manier oplossen. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Veel (grote) bedrijven worstelen ermee hoe ze een innovatieve technologie, welke niet tot de kernactiviteiten behoort, schaalbaar naar de markt kunnen brengen. Door VB Optimum als startup los te maken van Priva is dit op een heel praktische wijze gelukt. Wij hebben de ecoBuilding Digital Twin naar de volgende fase gebracht door de schaalbaarheid zowel technisch als economisch te bewijzen. Een unieke en bedrijfsoverstijgende samenwerking waarin praktische HVAC kennis, business, IT, wiskunde en natuurkunde samen komen om te werken aan deze veelbelovende oplossing voor onze energietransitie. 

Waar ben je het meest trots op?

De foto toont het hoofdgebouw van Lely: een BREEAM gecertificeerd gebouw. Veel glas, 12.000 m2 kantoor en 23.000 m2 productieruimte. Er is gestart met een validatie van de bestaande installatie waarbij we samen met Lely en installateur Kropman de gehele installatie terug hebben gebracht naar ontwerpwaardes. Vervolgens zijn de algoritmes in werking gezet waarmee de installatie 24/7 voorspellend wordt aangestuurd. Zaken als zoninstraling, thermische eigenschappen en beschikbaarheid van (duurzame) energie worden meegenomen om het geheel naar een optimaal comfort en een zo efficiënt mogelijk energiegebruik te sturen. De installatieperformance is hierdoor aanzienlijk verbeterd: er is 37% energie hebben bespaard.