Bekijk de inzendingen!

Van Total Cost naar Total Impact met de Aedes TCOtool 2.0

Van Total Cost naar Total Impact met de Aedes TCOtool 2.0

Wereldstad heeft samen met Aedes, W/E adviseurs, vastgoedonderhoudsbedrijven Hagemans, Heko, Smits en een klankbordgroep van kennisdragers uit de gebouwde omgeving de Aedes TCOtool 2.0 ontwikkeld – een waardevol instrument voor strategisch assetmanagement en duurzaam vastgoedbeheer.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Dit digitaliseringsproject komt voort uit een samenwerking tussen Wereldstad; branchevertegenwoordiger van de opdrachtgevers Aedes; W/E adviseurs; vastgoedonderhoudsbedrijven Hagemans, Heko, Smits; en een klankbordgroep van kennisdragers uit de gebouwde omgeving. 

Vanuit missie en visie heeft Wereldstad samen met Aedes en de marktpartijen eerst en vooral noodzaak en urgentie aangetoond. Wij hebben een essentiële beweging in gang gezet, namelijk van partieel naar integraal van Total Cost naar Total Impact. Dit kan alleen door samen te werken in de nog sterk verzuilde aanpak. De Aedes TCOtool is een logisch gevolg van noodzaak en urgentie. Samenwerking met partners in de gebouwde omgeving is noodzakelijk, omdat vastgoedbeheer een complex en multidisciplinair proces is dat invloed heeft op meerdere belanghebbenden. De Aedes TCOtool IS samenwerken. Sleutelwoorden zijn: breed perspectief, gedeelde belangen, dataverrijking en schaalvoordelen. 

Wat betreft het innovatieve karakter van de tool: de Aedes TCOtool 2.0 combineert geavanceerde rekenmodellen en databronnen om een gedetailleerd overzicht van de kosten te genereren. Het integreert levenscycluskostenberekeningen met technische en financiële gegevens, waardoor een complete en nauwkeurige analyse mogelijk wordt gemaakt. Dit maakt het een waardevol instrument voor strategisch assetmanagement, betere besluitvorming en het bevordert een duurzame benadering van vastgoedbeheer. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

TCO-berekeningen in combinatie met het bepalen van de impact op het milieu is essentieel voor de gebouwde omgeving, omdat het leidt tot kostenoptimalisatie, duurzaamheid, waarde creatie voor belanghebbenden en naleving van regelgeving. Het stelt professionals en organisaties in staat om weloverwogen en sneller beslissingen te nemen en zo bij te dragen aan een meer efficiënte, duurzame en verantwoorde gebouwde omgeving. Sleutelwoorden zijn: kostenoptimalisatie, milieueffecten, stakeholderwaarde, naleving regelgeving en waarde creatie. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Wat wij vooral geleerd hebben, is om het tastbaar en voelbaar te maken, zodat persoonlijk(e) nut en noodzaak ontstaat. Beantwoord de vraag “What’s in it for me”: mensen en vooral organisaties komen niet zomaar in beweging. Vertaal de opbrengst naar de verschillende belanghebbers en stakeholders. Je ontkomt niet aan oneliners, maar zorg voor uitleg en context: waarom doen we dit; we doen dit vanuit onze passie onze missie en visie; laat je hart spreken. 

Waar ben je het meest trots op?

Uit de reacties na elke presentatie blijkt dat Wereldstad erin is geslaagd het complexe eenvoudig te maken. We krijgen veel complimenten over onze passie, onze liefde voor het vak dat is overduidelijk zichtbaar in onze tool. Daarnaast hebben we kennis, kunde en ervaring omgezet in een logische structuur met begrijpbare taal waarmee (enigszins geoefend) binnen 20 minuten een haalbaarheidsstudie kan worden gemaakt.