Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Van BIM Ontwerpdata naar 3D beheer met Haagse Digital Twin

Van BIM Ontwerpdata naar 3D beheer met Haagse Digital Twin

Wat begonnen is als idee tussen verschillende afdelingen van het Ingenieursbureau van de Gemeente Den Haag om de asset-lifecycle te sluiten, is uitgegroeid tot een werkend product over diensten heen waarmee BIM-modellen direct gedeeld kunnen worden met beheerapplicaties en het 3D stadsmodel van Den Haag.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Digitaal samenwerken is niet meer weg te denken in deze tijd, hiervoor hebben wij een samenwerking opgezet tussen BIM en GIS om foutloos samen te kunnen werken tussen initiatief, ontwerp, uitvoering en beheer. 

Tijdens dit onderzoek zijn verschillende standaarden onderzocht waarbij NEN2767-4 goed aan sluit op IMBOR, een standaard die bij Den Haag gebruikt wordt voor asset-beheer. Deze standaarden worden tijdens de hele asset-lifecycle gebruikt om informatie aan te hangen, zowel bij uitvraag van de opdrachtgever naar het Ingenieursbureau van Den Haag, als naar de opdracht nemende partij tijdens uitvoering. 

Hierdoor kan complexe data gemakkelijk worden gedeeld, gezocht en geanalyseerd. 

Het innovatieve karakter is drieledig:  

 1. Het resultaat: een werkende uitwisseling waarin BIM-modellen direct gedeeld kunnen worden met beheerapplicaties en het 3D stadsmodel van Den Haag (Digital Twin). 
 2. Het onderzoek is door verschillende disciplines uitgevoerd: Ingenieursbureau van Den Haag, de afdeling Geo-informatie, afdeling I&A (Informatisering en Automatisering) en de dienst stadsbeheer hebben samen onderzoek gedaan om de dataketen te sluiten. Door het toepassen van verschillende standaarden (NEN2767) hebben we vastgesteld op welke manier de informatie ingevuld moet worden.
 3. Tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase kan nu makkelijker rekening worden gehouden met de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Na onderzoek is gebleken dat de automatische uitwisseling van BIM-modellen met beheerapplicaties en het 3D Stadsmodel meerdere voordelen heeft: 

 • Minder tijd nodig voor opzoeken informatie door completere, digitale data
 • Veel minder handmatige acties bij ontwerp én beheer
 • Bij nieuw ontwerp
  • Minder onderzoek nodig
  • Eerder kostenbesparende maatregelen nemen
 • Verbeterde samenwerking tussen diensten
 • Datakwaliteit door standaardisatie (door het gebruik van NEN2767-4)
 • Door wederzijds begrip kijken meer mensen over de keten heen in plaats van alleen binnen de eigen discipline
 • Bereidheid, zelf extra werkzaamheden te doen, verderop in de keten bespaart dit tijd

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Wat onze grootste winst is in dit traject, is dat we meer wederzijds begrip hebben gekweekt tussen de verschillende afdelingen. Door een multidisciplinair team in te zetten met daarin mensen uit de disciplines ontwerp, stedelijk beheer, opdrachtgeving en Geo-informatie, zaten niet alleen de juiste mensen aan tafel om dit onderwerp te behandelen, maar heeft men ook veel geleerd over elkaars werk, en weet iedereen elkaar nu ook buiten het project sneller te vinden. Er is nu al een aantal andere innovatieve trajecten gestart doordat mensen elkaars werk uit dit project kenden (bijvoorbeeld 3D ondergrond). 

Waar ben je het meest trots op?

Het resultaat, namelijk een werkende uitwisseling waarin we een BIM-model delen met een beheer applicatie en 3D stadsmodel (Digital Twin). Wat begonnen is als idee tussen afdelingen om de asset-lifecycle te sluiten, is uitgegroeid tot een werkend product over diensten heen. 

Daarnaast hebben we een gemene deler gevonden, waardoor onderlinge samenwerking met het team, vanuit verschillende disciplines en diensten soepel verloopt. 

Dit alles hebben we voor elkaar gekregen door hybride samen te werken, veel expert-kennis met elkaar te delen en een onverdeeld enthousiasme!