Bekijk de inzendingen

UOB gaat (data)gedreven door met UOB 2.0

UOB gaat (data)gedreven door met UOB 2.0

De installatiesector heeft sectorbreed het initiatief genomen om UOB 1.0 door te ontwikkelen naar UOB 2.0. Deze stap is een belangrijke ‘enabler’ om de installatie en bouwsectoren digitaal te verbinden en datagedreven processen ook met bouwproducten mogelijk te maken.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

De installatiesector heeft sectorbreed het initiatief genomen om UOB 1.0 door te ontwikkelen naar UOB 2.0. Dit betreft onder andere een inhoudelijke uitbreiding zodat 15 installatietechnische domeinen van concept tot beheer volledig vanuit de UOB kunnen worden gemodelleerd. Daarnaast omvat deze versie ook functionele uitbreidingen waaronder verbinden van standaarden zoals NLSFB en ETIM ter verbetering van het zoek-vind-proces voor alle type gebruikers én het ondersteunen van basaal maatwerk. Dit laatste is ook een belangrijke ‘enabler’ om de installatie en bouwsectoren digitaal te verbinden en datagedreven processen ook met bouwproducten mogelijk te maken. 

Onderdeel van het project is de ontwikkeling van tooling waarmee nieuwe 3D objecten veel efficiënter kunnen worden gebouwd. De output van deze tooling resulteert in een Cad-onafhankelijke definitie van een object wat als basis dient voor het UOB-object maar direct ook bijvoorbeeld de 2D maatschets die nodig is bij het aanvragen of wijzigen van een ETIM-MC klasse. Dit levert naar de toekomst ook belangrijke voordelen op ten aanzien van onderhoud en beheer. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

De UOB biedt de uniforme (en onmisbare) basisbouwsteen voor de digitale omgeving. Succesvol samenwerken en betrouwbare informatie uitwisselen is niet mogelijk zonder open standaarden en modellen. De UOB faciliteert dat en met UOB 2.0 zorgen we er (tenminste) voor dat iedere organisatie de transitie kan maken naar gebruik van open modellen zonder in te hoeven leveren op de nu gebruikelijke functionaliteit in de methodiek van 3D modelleren. Dat is een belangrijke voorwaarde om het digitale vliegwiel op gang te brengen. Daarnaast wordt de functionele basis uitgebreid zodat de scope zich kan uitbreiden naar de bouwsector. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het spreekwoord luidt dat je niet kunt vermenigvuldigen zonder te delen en afgeleid daarvan kunnen we stellen dat we in de sector alleen de noodzakelijke digitale innovatieslag kunnen maken door samen te werken. Het ontwikkelproces van de UOB kan wat samenwerking betreft als lichtend voorbeeld worden geëtaleerd. De betrokkenheid bij het ontwikkelproces van onder andere Techniek Nederland, een groep grote Installateurs, diverse fabrikanten, adviseurs, 2BA en diverse andere ketenpartners laat zien dat we door écht samen te werken, écht veel verder komen. Dat resultaat is een mooie basis voor toekomstige ontwikkelingen! 

Waar ben je het meest trots op?

2BA is er sowieso trots op dat zij als datapool van én voor de sector sturing mag geven aan de ontwikkeling en exploitatie van de open Uniforme Objecten Bibliotheek. Temeer daar het een sectorbreed gedragen initiatief is waar vanuit een gemeenschappelijke visie en belang ook sectorbreed wordt samengewerkt aan oplossingen om datagedreven werken mogelijk te maken. Geclassificeerde uitwisselbare data en objecten als bouwsteen, als “olie”, om digitaal de sector vooruit te helpen en barrières te slechten. Daaraan bijdragen is iets om trots op te zijn.