Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

UOB 2.0

UOB 2.0

De installatiesector heeft sector-breed het initiatief genomen om UOB 1.0 door te ontwikkelen naar UOB 2.0. Het belangrijkste doel is om de installatie- en bouwsector digitaal met elkaar te verbinden en data-gedreven processen ook met bouwproducten mogelijk te maken. Met UOB 2.0 zorgen we ervoor dat iedere organisatie de transitie kan maken naar het gebruik van de UOB zonder in te leveren op de gebruikelijke methodiek van 3D modelleren.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

De installatiesector heeft sector-breed het initiatief genomen om UOB 1.0 door te ontwikkelen naar UOB 2.0. Dit betreft onder andere een inhoudelijke uitbreiding, zodat 15 installatietechnische domeinen van concept tot beheer volledig vanuit de UOB kunnen worden gemodelleerd. Daarnaast omvat deze versie functionele uitbreidingen waaronder het verbinden van standaarden, zoals NLSFB en ETIM ter verbetering van het zoek-vind-proces voor alle typen gebruikers én het ondersteunen van basaal maatwerk. Dit laatste is een belangrijke ‘enabler’ om de installatie en bouwsectoren digitaal te verbinden en data-gedreven processen ook met bouwproducten mogelijk te maken.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

De UOB biedt de uniforme (en onmisbare) basisbouwsteen voor de digitale omgeving. Succesvol samenwerken en betrouwbare informatie uitwisselen is niet mogelijk zonder open standaarden en modellen. De UOB faciliteert dat en met UOB 2.0 zorgen we er (tenminste) voor dat iedere organisatie de transitie kan maken naar gebruik van de UOB zonder in te hoeven leveren op de nu gebruikelijke functionaliteit in de methodiek van 3D modelleren. Dat is een belangrijke voorwaarde om het digitale vliegwiel op gang te brengen. Daarnaast wordt de functionele basis uitgebreid zodat de scope zich kan uitbreiden naar de bouwsector.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het spreekwoord luidt dat je niet kunt vermenigvuldigen zonder te delen en afgeleid daarvan kunnen we stellen dat we in de sector alleen de noodzakelijke digitale innovatieslag kunnen maken door samen te werken. Het ontwikkelproces van de UOB kan wat samenwerking betreft als lichtend voorbeeld worden geëtaleerd en dat komt zeker niet alleen doordat het project sector-breed is gefinancierd door onder andere Techniek Nederland, een groep grote Installateurs, diverse fabrikanten, adviseurs, 2BA en andere ketenpartners. Belangrijker nog is dat tijdens het hele ontwikkeltraject er intensief en constructief wordt samengewerkt tussen vertegenwoordigers vanuit alle belanghebbende partijen.

Waar ben je het meest trots op?

2BA is er sowieso trots op dat zij als datapool van én voor de sector sturing mag geven aan de ontwikkeling en exploitatie van de open Uniforme Objecten Bibliotheek. Temeer daar het een sector-breed gedragen initiatief is waar vanuit een gemeenschappelijke visie en belang ook sector-breed wordt samengewerkt aan oplossingen om data-gedreven werken mogelijk te maken. Geclassificeerde uitwisselbare data en objecten als bouwsteen, als “olie”, om digitaal de sector vooruit te helpen en barrières te slechten. Daaraan bijdragen is iets om trots op te zijn.