Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Transformeer eisen naar een kennisgraaf

Transformeer eisen naar een kennisgraaf

Eisen die vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn, oftewel FAIR, kunnen organisaties veel tijd en middelen besparen. Met onze SPEC ontologie kun je de eisen in tekst representeren als Linked Data. Daarmee zijn we een initiatief gestart met LIACS, CROW en Ketenstandaard om eisen in het Nederlands te transformeren naar een kennisgraaf en te visualiseren.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Voorafgaand aan dit project hebben we de SPEC ontologie ontwikkeld. Hiermee kun je de eisen in tekst representeren als Linked Data (in samenwerking met NEN, CROW en Ketenstandaard). Vervolgens zijn we dit initiatief gestart met LIACS, CROW en Ketenstandaard om eisen in het Nederlands te transformeren naar een kennisgraaf en te visualiseren.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Eisen die vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn, oftewel FAIR, kunnen organisaties veel tijd en middelen besparen. Alleen in de bouw- en installatiesector gaat het om duizenden uren per jaar. Tevens vermindert dit compliance risico’s doordat eisen individueel traceerbaar en deelbaar zijn (en niet telkens worden gekopieerd).

Doordat wij geschreven eisen nu opsplitsen in delen en verwerken tot graaf worden ze machine-readable. Nu kunnen we eisen in bestaande collecties converteren naar Linked Data.

Zou het niet fantastisch zijn als je met 1 SPARQL query alle eisen kon opvragen voor ‘een ophaalbrug’ of ‘de brug over de Ringvaart‘?

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

  1. Ketenpartners helpen bij het doorontwikkelen van de SPEC ontologie.
  2. Ketenpartners leveren datasets aan van eisen.
  3. Ketenpartners helpen bij het verrijken van de data om het algoritme te trainen.
  4. Ketenpartners helpen om de output van het algoritme te valideren.
  5. (Eventuele pilot-projecten in de toekomst)

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Ik hoop vooral dat andere professionals geïnspireerd zullen raken door onze visie op standaardisatie, een cyclisch proces waarbij eisen traceerbaar zijn gedurende de hele levenscyclus van een project, en dienen als input voor het voortdurend verbeteren van deze eisen.

Tevens hoop ik dat het resultaat van dit project hen aan het denken zet over wat dit zou betekenen voor hun werkzaamheden of organisatie als we eisen op een andere manier beheren en publiceren en welke impact dit zou kunnen hebben.

Waar ben je het meest trots op?

  1. Het resultaat! Het geoptimaliseerde model weet 95% van de eisen goed te vertalen naar een graaf.
  2. Samenwerking met LIACS en ketenpartners. De gezamenlijke overtuiging dat eisen die FAIR zijn een enorme potentie hebben om datasilo’s met elkaar te verbinden en daarmee echt de digitalisering in de keten aan te jagen.
  3. Maatschappelijke bijdrage. Door open en transparante eisen te realiseren, wordt het eenvoudiger en nauwkeuriger om aan de vereisten te voldoen, wat compliance risico’s vermindert en eenduidige contractvorming bevordert. Daarnaast maakt transparantie het eenvoudig om feedback uit de praktijk te verzamelen wat bijdraagt aan democratisering van het standaardisatieproces.