Bekijk de inzendingen

The BIM Usage Cards

The BIM Usage Cards

Witteveen+Bos heeft een 12-delige kaart-set ontwikkeld waarmee ze klanten en collega’s op een interactieve manier uitnodigt om gezamenlijk te bepalen welke onderdelen van het BIM-proces op een project worden toegepast.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben een uitdagende methode ontwikkeld, waarbij een 12-delige kaart-set (The BIM Usage Cards) ondersteuning en wegwijs biedt bij totstandkoming van een ontwerp voor een BIM-project. De kaart-set nodigt uit om gezamenlijk te bepalen welke onderdelen van het BIM-proces je wilt toepassen.

Verschillende kaarten geven informatie over de BIM-tool, welke voordelen het oplevert in tijd, geld en kwaliteit. De speelkaart geeft aan welke software hiervoor geschikt is en wie je er binnen het bedrijf voor kunt benaderen. Het geheel wordt verder uitgelegd op de intranet-site van ons bedrijf, genaamd het BIM Knowledge Center. 

Het spelen en kiezen van de speelkaarten geeft een bewustwording van de verschillende tools die in het BIM-proces kunnen worden gebruikt. Op een laagdrempelige manier wordt men bewust van de verschillende tools en hun mogelijkheden. Het zorgt als nevenvangst voor een beter begrip van de verschillende werkvelden van de disciplines. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het spelelement nodigt uit tot het inzetten van de BIM-tool op de gespeelde kaart. Het prikkelt tevens om de overige kaarten ook te willen spelen, hierdoor wordt er op een eenvoudig en natuurlijke wijze het gesprek gevoerd. Verschillende disciplines krijgen inzicht in de mogelijkheden van elkaars werkveld. Dit bevordert de samenwerking gedurende het BIM-proces. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

De grote winst zit in de drie meetbare factoren;

  • tijd
  • geld
  • kwaliteit

Het kaartspel maakt elkaars afhankelijkheid en werkveld zichtbaar en daardoor komen de juiste mensen aan tafel. Er wordt wederzijds begrip verkregen en het is gedurende het proces makkelijk om elkaar op te zoeken. Het wordt immers duidelijk wie je moet hebben en er wordt een hogere kwaliteit verkregen. Het voorkomt dubbellingen en fouten in het ontwerp. 

Waar ben je het meest trots op?

Het spelen van het kaartspel maakt dat de partijen met elkaar in gesprek komen en een bevordering oplevert voor de samenwerking. Het tonen van de verschillende kaarten aan de disciplines en opdrachtgevers zorgt voor een nieuwsgierigheid om het spel te spelen. Het bevordert het BIM-proces en de hele keten profiteert.