Bekijk de inzendingen

Technologie voor bewust veilig werken

Technologie voor bewust veilig werken

BFM en Aan de Stegge hebben samen met Into the Source hun check-in processen gedigitaliseerd. Deze samenwerking heeft de basis gelegd voor het B-Aware platform voor Vastgoed en Bouwplaatsen waarmee toetredingen én meldingen van gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen kunnen worden geregistreerd. Deze data wordt vervolgens ingezet om de veiligheidsprotocollen aan te scherpen.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

BFM en Aan de Stegge hebben samen met Into the Source hun check-in processen gedigitaliseerd. De input van beide partijen hebben een belangrijke onmisbare basis gelegd voor het B-Aware platform voor Vastgoed en Bouwplaatsen. De software biedt een overzicht van wie zich heeft ingecheckt in een pand of op een bouwplaats en toont of alle vereiste veiligheidsprotocollen zijn doorlopen.  

Daarnaast biedt B-Aware de mogelijkheid om meldingen van gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen realtime in te dienen. Het beheersysteem van B-Aware geeft inzicht in deze meldingen. Op basis van voorgedefinieerde categorieën kan er aan iedere melding een status worden gekoppeld. Iedere melder krijgt een notificatie als de status van de melding verandert.  

BFM en Aan de Stegge zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en het uitwerken van user stories – met gebruiksvriendelijke interactie als uitgangspunt. Dit heeft geresulteerd in een generieke SAAS-oplossing die overal inzetbaar is. De enige voorwaarde is een internetverbinding. B-Aware onderscheidt zich door het kunnen melden van gevaarlijke situaties en/of (bijna) ongevallen, de generieke opzet en de gebruikersvriendelijke interface. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

B-Aware draagt actief bij aan het veilig werken in vastgoed en op bouwplaatsen. Dit zorgt voor bewustwording en gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking de veiligheid op de werkvloer in het algemeen. De veiligheid wordt mede door B-Aware gezamenlijk gedragen. 

Voor BFM en Aan de Stegge betekent het: weg met de papieren winkel en aan de slag met een eigentijdse oplossing. De toetreder scant simpelweg een QR-code en de rest spreekt voor zich. Dit resulteert in tijdsbesparing, betrokkenheid en bewustwording omtrent de veiligheidsaspecten binnen BFM en Aan de Stegge. Er is dankzij B-Aware realtime overzicht in pand- en bouwplaats toetredingen én in de meldingen omtrent gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen. Deze data wordt vervolgens ingezet om het veiligheidsprotocol binnen beide partijen op hoog niveau te houden. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Into the Source heeft het B-Aware platform kunnen bouwen op basis van marktspecifieke input vanuit BFM en Aan de Stegge. Onze tip? Betrek marktpartijen bij je digitaliseringsproject, want alleen met kennis en kunde vanuit de markt kun je tot een goed uitgewerkt resultaat komen. 

Waar ben je het meest trots op?

De interactieve en generieke opzet van B-Aware geeft voor zowel BFM als Aan de Stegge meerwaarde met betrekking tot borgen van de veiligheid in vastgoed en op de bouwplaatsen. De input van beide partijen hebben een belangrijke onmisbare basis gelegd voor het B-Aware platform.