Bekijk de inzendingen!

Tauw & Waterschap Drents Overijsselse Delta

Samen aan documenten en geografische bestanden werken op een manier dat datakwaliteit en herbruikbaarheid geborgd is, vereist werkafspraken en gedragsverandering. Het resultaat is een nieuwe manier van samenwerken en betere uitwisseling van data voor beheer. In dit voorbeeld werkt Tauw samen met Waterschap Drents Overijssels Delta om de informatie management voor Project Veilige Vecht (Hoogwaterbeschermingsprogramma ) toekomstbestendig in te richten.