Bekijk de inzendingen

Switch ON!

Switch ON!

SPIE is begin 2022 gestart met een bewustwordingscampagne digitalisering: Switch ON. Doel: medewerkers wijzen op het belang om bij te blijven bij alle digitale ontwikkelingen en diegenen voor wie het allemaal te snel gaat helpen om digitaal vaardiger te worden.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Vanuit SPIE geen ‘technische’ inzending, maar eentje die gaat over mensen en het meekrijgen van de achterban. SPIE is begin 2022 gestart met een bewustwordingscampagne digitalisering: Switch ON. Doel: medewerkers wijzen op het belang om bij te blijven bij alle digitale ontwikkelingen en diegenen voor wie het allemaal te snel gaat helpen om digitaal vaardiger te worden. Hiervoor zijn binnen alle regio’s digitale aanjagers benoemd. Zij werken nauw samen en helpen bij het realiseren van de hiervoor genoemde doelen, halen in de business nieuwe digitaliseringsinitiatieven op, regelen budget en zorgen samen met ICT dat deze ideeën gerealiseerd worden. 

Waarom is dit innovatief? De meeste bedrijven starten met digitalisering vanuit de techniek; bij SPIE zijn we gestart vanuit de mens. Door de inzet van digitale aanjagers zitten we dicht op de business, weten wat er speelt en wat wel of juist niet werkt qua bewustwording. Door nadrukkelijk de samenwerking op te zoeken met de business ontstaat draagvlak. Met name leidinggevenden worden nauw betrokken, omdat zij de boodschap het beste richting hun eigen mensen in de operatie kunnen uitdragen. Er worden doorlopend ludieke acties bedacht om het onderwerp levend te houden, zoals een digi-test, introductie digi-types, digitale tips op intranet, een digi-dialogue en ‘kletskaarten’ met digitale stellingen. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Switch ON is van hoog tot laag doorgevoerd:

  • Voor regiodirecties zijn digi-directions opgesteld (handvatten hoe zij de doelstellingen kunnen uitdragen).
  • Voor leidinggevenden zijn o.a. een digi-dialogue en trainingsmenukaart gemaakt met opleidingen per ‘digi-type’ (helpt hen om met hun medewerkers in gesprek te gaan over digitaal vaardiger worden).
  • Medewerkers worden periodiek via mail en intranet geïnformeerd over nieuwe initiatieven en het belang van ‘bijblijven’.
  • Digitale aanjagers als herkenbaar aanspreekpunt voor medewerkers.  

Door deze aanpak is iedere medewerker bekend met de campagne, is er draagvlak, zijn 5 nieuwe initiatieven gerealiseerd en/of gestart en is het aantal prints in 2023 afgenomen met 18%. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Zonder bewustwording bij medewerkers geen succesvolle digitale transformatie. Begin niet bij de techniek, maar bij de personen die met die techniek moeten leren werken. Leg uit wat het brengt. Ook al wil iemand liever gewoon met de handen werken. En leg dit niet neer bij de afdeling Communicatie, maar zorg dat je dicht op de mensen zit en de boodschap blijft herhalen. Heb aandacht en begrip voor degenen die liever vanaf papier werken, maar blijf uitleggen dat het ook anders kan en laat zien wat digitalisering oplevert, bijvoorbeeld meerwaarde voor de klant, minder administratie of minder opleverpunten of faalkosten. 

Waar ben je het meest trots op?

Dat het in anderhalf jaar tijd is gelukt om de Switch ON-boodschap bij iedere medewerker tussen de oren te krijgen en dat de directie bereid is om hierin te investeren. Een campagne op poten zetten en inbedden in een organisatie kost tijd en geld en een duidelijke business case is vooraf niet te maken. Indirect levert het echter veel goodwill op omdat medewerkers die niet zo digitaal vaardig zijn zich gehoord voelen. Als ik bij een vrijdagmiddagborrel collega’s kaartjes met digitale stellingen tevoorschijn zie halen en met elkaar in gesprek zie gaan dan denk ik: goed gelukt.