Bekijk de inzendingen

Snel en accuraat 3D-data verzamelen met LiDAR TO GO

Snel en accuraat 3D-data verzamelen met LiDAR TO GO

The People Group heeft in samenwerking met haar opdrachtgevers een oplossing ontwikkeld om (gegraven) projecten tijdens of na de uitvoering eenvoudig, snel en betrouwbaar in kaart te brengen. De app analyseert de verzamelde data en haalt er waardevolle informatie uit voor uitvoeringsvoortgang, kwaliteitsborging en materiaalstaten.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

The People Group heeft in samenwerking met haar opdrachtgevers een oplossing ontwikkeld om (gegraven) projecten tijdens of na de uitvoering eenvoudig, snel en betrouwbaar in kaart te brengen. Met deze gebruiksvriendelijke appLiDAR TO GO” wordt het voor iedereen mogelijk de uitvoering vast te leggen voor optimaal assetmanagement. Daarnaast krijgen alle betrokkenen op een eenvoudige en transparante manier toegang tot de verzamelde en geregistreerde data. Doormiddel van deze oplossing willen we bijdragen aan het terugdringen van graafschade en de veiligheid in de uitvoering verhogen. 

LiDAR TO GO is een innovatieve samensmelting van de iPad Pro, uitgerust met geavanceerde LiDAR-technologie, en onze in-house ontwikkelde applicatie die de toekomst van assetmanagement vormgeeft. Met behulp van onze applicatie leg je eenvoudig gedetailleerde puntenwolken, video’s en foto’s vast van geulen. Maar wat het écht onderscheidend maakt? De backend. Deze analyseert de verzamelde data en haalt er waardevolle informatie uit voor zowel uitvoeringsvoortgang, kwaliteitsborging als materiaalstaten. Bewezen technologie wordt hier op een nieuwe schaal toegepast, resulterend in accuratere resultaten en efficiëntere workflows. LiDAR TO GO is niet zomaar een nieuw product, het is een bewezen oplossing voor moderne uitdagingen. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

LiDAR TO GO draagt bij aan een betere datavergaring in het veld door foto’s, video’s en puntenwolken te combineren in één scanactie. Daarnaast draagt de app bij aan een versneld inzicht in de voortgang van projecten.  

Er kan altijd worden gescand met een open geul. Hierdoor is achteraf zichtbaar wat er in de geul ligt, welke objecten er zijn en wat de locatie en diepte ervan zijn. Zo wordt de kans op foutieve interpretatie en aannames vermindert. Dit voorkomt graafschade bij toekomstige werkzaamheden en maakt gedetailleerd assetmanagement mogelijk. De datavergaring kan ook worden ingezet als bewijslast voor kwaliteit/oplevering. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Door samen te werken met opdrachtgevers die dagelijks jouw product gebruiken, kun je een beter product ontwikkelen en vernieuwingen creëren waar de praktijk enthousiast van wordt. Een voorbeeld hiervan is de wens en realisatie van objectherkenning en de mogelijkheid om deze objecten te markeren tijdens het scannen.  

Daarnaast is goed contact cruciaal om van een product een succes te maken en het draagvlak ervoor te vergroten. Naast een uitgebreid onboardingproces, organiseren we roadshows na grote updates. In deze video wordt getoond dat we tijdens een roadshow uitleg geven over de nieuwe functionaliteiten en input vergaren voor de ontwikkelagenda. De samenwerking met opdrachtgevers is het belangrijkste voor de adoptie en het succes van LiDAR TO GO

Waar ben je het meest trots op?

Het meest trots zijn we op de resultaten die worden behaald bij correct gebruik van LiDAR TO GO. We verkrijgen inzichten die voorheen niet mogelijk waren, en dat tegen een kostenreducerende prijs. De schaalbaarheid, bruikbaarheid en toepasbaarheid van het product hebben zich ruimschoots bewezen.