Bekijk de inzendingen!

Slimme as-built data inwinning

Slimme as-built data inwinning

Met de energietransitie in volle gang worden in Nederland straten frequent opengebroken voor de aanleg van nieuwe kabels. Wij hebben een innovatieve aanpak ontwikkeld, waarbij monteurs data direct in de sleuf kunnen registreren zonder tussenkomst van landmeters. Dit vernieuwde proces van as-built registratie bespaart tijd en verhoogt de nauwkeurigheid, waardoor het traditionele aanlegproces wordt geoptimaliseerd.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Met de energietransitie die volop gaande is, worden in Nederland straten frequent opengebroken voor de aanleg van nieuwe kabels. Om dit proces efficiënter te maken, hebben we een innovatieve aanpak ontwikkeld waarbij monteurs data direct in de sleuf kunnen registreren zonder tussenkomst van landmeters. Dit vernieuwde proces van as-built registratie bespaart tijd en verhoogt de nauwkeurigheid, waardoor het traditionele aanlegproces wordt geoptimaliseerd. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van hoe digitalisatie kan bijdragen aan een efficiëntere werkwijze in de gebouwde omgeving.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

In een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt hebben we ons proces vereenvoudigd om efficiënter te werken. Voorheen was een landmeter nodig, gevolgd door tekenaars en uitvoerders voor het verwerken van as-built data. Nu leveren we data direct vanuit de sleuf aan de netbeheerder, die het meteen kan verwerken. Dit bespaart tijd, reduceert de werkdruk, verhoogt de datakwaliteit en de efficiëntie, wat resulteert in snellere projectafronding en lagere kosten. Bovendien kunnen werknemers nu anders ingezet worden, waardoor hun vaardigheden beter benut worden en de algehele productiviteit stijgt.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

Samen met Enexis hebben we verschillende innovaties doorgevoerd om de uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Dit omvat verbeteringen in engineering, werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering. Daarnaast hebben we de onderaannemers vanaf het begin betrokken, waardoor hun werkproces is vereenvoudigd en zij sneller kunnen werken zonder te hoeven wachten op landmeters. Ook aan de kant van de opdrachtgever zijn aanpassingen gedaan om de benodigde data soepel te kunnen ontvangen en verwerken. Deze integrale aanpak zorgt voor een efficiënte en gestroomlijnde samenwerking door de hele keten, wat bijdraagt aan het succes van het project.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het drastisch herzien van langdurige processen kan spannend zijn, maar biedt ook onverwachte kansen. Ons project heeft niet alleen de as-built oplevering versneld en efficiënter gemaakt, maar biedt ook realtime inzichten in de productie. Voorheen waren het opnemen van productie en inmeten voor as-built afzonderlijke taken, nu worden deze in één arbeidsgang uitgevoerd. De bouwsector, als een van de minst gedigitaliseerde sectoren, kan veel leren van deze aanpak. Dit project toont aan dat beginnen met digitaliseren essentiële voordelen kan opleveren en als voorbeeld kan dienen voor andere organisaties.

Waar ben je het meest trots op?

Toen de eerste data op het dashboard op kantoor binnen kwam! Maar vooral op het overtuigen van de grootste sceptici na het zien van de resultaten en de samenwerking met onze partners Esri en Net4s. Het projectteam heeft onder hoge druk snel oplossingen gevonden om dit mogelijk te maken. Daarnaast ben ik trots op de unieke samenwerking met Enexis, die ons het vertrouwen gaf om nieuwe technieken te testen en bereid was hun systemen en processen aan te passen. Deze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een succesvol project en laten zien hoe samenwerking en innovatie hand in hand kunnen gaan.