Bekijk de inzendingen!

Slim eisen doorgeven

Slim eisen doorgeven

Gemeente Rotterdam heeft samen met CROW een werkwijze ontwikkeld die zorgt voor het beter doorgeven van de eisen vanuit Assetmanagement, naar de voorbereiding van GWW-projecten.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben samen met CROW een werkwijze ontwikkeld die zorgt voor het beter doorgeven van de eisen vanuit Assetmanagement, naar de voorbereiding van GWW-projecten. De assetmanagers wegen kosten, kwaliteit en risico’s af en komen daarbij tot eisen die gelden voor objecten zoals wegen. In plaats van de eisen in pdf-rapportages op te schrijven en te lezen, waarbij je moet raden “wat betekent wegen?”, wordt het objecttype dat aan een bepaalde eisen moet voldoen vooraf uit IMBOR geselecteerd. Ook worden de grenzen duidelijk gemaakt: een eis die voor het centrumgebied geldt, geldt dus voor déze wegvakken op de kaart. En niet voor die wegvakken.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Door op deze nieuwe manier te werken kan een machine helpen bij het inzichtelijk maken voor welke objecten welke eisen gelden. Zo kan diegene die hier mee werkt snel zien voor welke objecten vervanging of onderhoud benodigd is. De digitale ondersteuning kan dynamisch en integraal inzichtelijk maken welke eisen er gelden. Zo kan op een later moment een verreikte eisen set worden gecreëerd, op basis van ontwerpobjecten.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Dat datagedreven werken niet alleen gaat over het slim opstellen van GIS-/CAD-data, maar ook juist over het slim opstellen van eis-informatie. Daarmee raakt de digitale samenwerking niet alleen de modelleurs, maar ook beleidsmakers. Een assetmanagementplan of ander beleidsstuk kun je zien als een set van eisen, een set van queries. Het definiëren van de betekenis van een eis is de digitale uitdaging.

Waar ben je het meest trots op?

De samenwerking met datasets en eisensets van de gemeente Rotterdam en een derde partij, CROW. Waarbij een machine met één “druk op de knop” liet zien hoe de situatie voor de Rotterdamse assets is t.o.v. de eis.