Bekijk de inzendingen!

Slim advies met ‘BIM’: Bouwfysisch Informatie Management

Voor nieuwbouwproject The Qube Noord in Amsterdam leverde LBP|SIGHT als eerste ingenieursbureau akoestische, bouwfysische en brandveiligheidsadviezen direct in het BIM-model van de architect en de constructeur.

Slim advies met ‘BIM’: Bouwfysisch Informatie Management

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Voor nieuwbouwproject The Qube Noord in Amsterdam leverden wij (LBP|SIGHT) als eerste ingenieursbureau onze akoestische, bouwfysische en brandveiligheidsadviezen direct in het BIM-model van de architect en constructeur. 

Deze unieke samenwerking met Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen, Moke Architecten en SWINN heeft een totaal nieuwe workflow opgeleverd:

  • De architect en constructeur modelleren het gebouwontwerp in Autodesk Revit of Archicad en exporteren het naar IFC.  
  • Wij lezen het ontwerp en geven alle objecten de juiste invulwaarde per parameter. 
  • In een zelfontwikkelde tool combineren we Element ID’s/ifcGUID’s met de parameter en invulwaarde. 
  • Dit transformeren we – volgens de juiste Property Set – tot één datapakket. 
  • Dat leveren we aan de architect en constructeur via data-uitwisselingsplatform Speckle. 

Onze workflow verschilt op drie punten van huidige BIM-processen.

We vullen een native BIM-model aan:  

  • Als niet-modellerende partij vullen wij voor het eerst het native BIM-model van de architect (gemaakt in Autodesk Revit of Archicad) aan met bouwfysische informatie.  

We leveren informatie tijdens het ontwerpproces:  

  • Architecten, constructeurs en aannemers hoeven niet langer informatie uit rapporten over te nemen. We koppelen adviezen direct aan objecten in BIM. Zo werkt iedereen altijd met correcte, up-to-date informatie. 

We verschuiven de verantwoordelijkheid:  

  • Door adviezen direct in het BIM-model te leveren, kunnen adviserende partijen verantwoordelijkheid nemen voor informatie. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Minder interpretatiefouten:  

  • Zowel de architect en de constructeur als de aannemer hoeven niet langer zelf de vertaalslag te maken tussen ons adviesrapport en hun BIM-model. Dit verkleint het risico op interpretatiefouten en bijbehorende faalkosten.  

Betere productselectie:  

  • Door rechtstreeks in het BIM-model van een architect of constructeur te werken, kunnen we veel product specifiekere informatie toevoegen. We kunnen bijvoorbeeld niet alleen aangeven hoeveel minuten een deur brandwerend moet zijn, maar ook over welke brandcriteria de deur moet beschikken. Zo kan een aannemer makkelijker en sneller de juiste producten inkopen. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Dat het mogelijk is om ook als adviserende partij in een bouwproject de verantwoordelijkheid te nemen voor de informatie in een BIM-model van iemand anders. En dat je die informatie zelf tijdens het ontwerpproces kunt toevoegen. Ook als je geen ‘informatiedrager’ – zoals een adviesrapport – gebruikt. Met de juiste tools kunnen adviesbureaus hun advies leveren in de vorm van een ID met informatie. Door zulke specifieke adviezen op elementniveau te leveren, creëer je meerwaarde voor je opdrachtgevers. 

Waar ben je het meest trots op?

De architect en aannemer geven aan dat zij geen andere ingenieursbureaus kennen die op deze manier adviseren. We willen hierin een voorbeeld zijn voor andere adviserende partijen. Het is belangrijk om als bouwsector gezamenlijke standaarden te ontwikkelen voor het werken met BIM. Zo krijgen we kwalitatief betere BIM-modellen en vergroten we de kans op betere gebouwen.