Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Samenwerkingsplatform

Samenwerkingsplatform

RHDHV heeft één gemeenschappelijk samenwerkingsplatform ingericht, waarop zij informatie, zowel geografisch als niet-geografisch op een gestructureerde toegankelijke manier verzamelen, beheersen en ontsluiten.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben één gemeenschappelijk samenwerkingsplatform ingericht waarop we informatie, zowel geografisch als niet-geografisch op een gestructureerde toegankelijke manier verzamelen, beheersen en ontsluiten voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Het platform combineert complementaire tools en stimuleert data-gedreven (samen)werken. Het is één centrale informatieoplossing voor alle betrokken partijen waar volgens de ISO19650 gewerkt kan worden.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Er wordt gewerkt volgens het BIM-principe en een ‘single source of truth’, waarbij informatie één keer centraal wordt opgeslagen en middels koppelingen overal beschikbaar is. Ook geeft de grafische weergave de mogelijkheid om vroeg inzicht te krijgen in elkaars werk en worden knelpunten snel ontdekt. Navolgbaarheid en informatieveiligheid zijn hierbij geborgd door automatisch versiebeheer. Door de bekende tools met elkaar te verbinden is adoptie en samenwerking moeiteloos. Hiernaast kunnen systemen ingericht worden volgens wensen van de opdrachtgever, zonder hierbij in te schikken op de eigen werkmethodiek. Zo wordt samenwerking gedurende het gehele proces optimaal benut en miscommunicatie voorkomen.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

We geven een hands-on approach: die laat zien hoe je door vroegtijdig afspraken te maken over de omgang en toegankelijkheid van informatie, een efficiëntere samenwerking en projectresultaten borgt. Deze afspraken moeten niet alleen over informatieopslag gaan, maar ook over informatie interactie en uitwisseling tussen organisaties. Hierbij is er een sterke link naar het BIM Uitvoeringsplan (BUP), waarbij we inzicht geven hoe dit geheel samenkomt. Vanuit de afspraken kom je zo tot een werkend platform, zonder hierbij te programmeren, maar wel door optimaal gebruik te maken van de inhouse werkplatformen.

Waar ben je het meest trots op?

Dit platform geeft de mogelijkheid om als één team te werken, waarbij informatieuitwisselingsmogelijkheden naadloos op elkaar aansluiten gedurende het gehele BIM-proces. Ook is het gebruik van het platform laagdrempelig; met weinig instructie kan iedereen er goed mee aan de slag. Kortom, een katalysator voor het BIM-proces en een volgende stap in het informatiebeheer.