Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Samen digitaal

Samen digitaal

Door ideeën bijeen te brengen en te vertalen naar een gezamenlijke toepassing ontstaat er een standaard die breed inzetbaar is.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Digitaal op de bouwplaats checklijstten invullen, voortgang verantwoorden en materialen just in time afroepen. Inclusief foto’s voor bewijslast en rapportages. Allemaal direct zichtbaar in de backoffice en uit te wisselen met software en partijen in de samenwerking. Samen met zo’n 10 partijen wordt er continu ontwikkeld en verfijnd.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Simpel in gebruik, eenmalige invoer, realtime delen met kantoor en partijen en kwaliteitsborging. Ook beschikbaar voor inleners en onderaannemers. Structureel besparing, versnelling in communicatie en professioneel samenwerken.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Door ideeën bijeen te brengen en te vertalen naar een gezamenlijke toepassing ontstaat er een standaard die breed inzetbaar is. Dat kan ook op een hele praktische, laagdrempelige manier en door continue ontwikkeling wordt het steeds beter.

Waar ben je het meest trots op?

Samen komen tot oplossingen die concreet werken en toegevoegde waarde leveren in bedrijfsvoering, kwaliteit samenwerking en vernieuwing.