Bekijk de inzendingen

Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam: Piet Heintunnel

Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam: Piet Heintunnel

Samen met Gemeente Amsterdam, Infranea, Heijmans en Yunex Traffic heeft TEC (Tunnel Engineering Consultants) een digitale tweeling van de Piet Heintunnel ingezet als risicobeheersmaatregel ter waarborging van projectambities, kwaliteit en planning tijdens de renovatie.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Samen met haar partners heeft TEC (Tunnel Engineering Consultants) een digitale tweeling, binnen het tunnelareaal van de Gemeente Amsterdam, gerealiseerd. Een digitale tweeling, of digital twin, is een digitale representatie van een fysiek object, bedoeld voor test-, simulatie- en trainingsdoeleinden. Een digitale tweeling kan draagt bij aan risicobeheersing op veiligheid en tijdige beschikbaarheid van een asset gedurende de gehele levenscyclus. 

Het begrip digitale tweeling is in de literatuur niet nieuw, maar wel hoe wij deze principes daadwerkelijk hebben toegepast binnen de renovatie van de Piet Heintunnel binnen het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA). De digitale tweeling voor AWA wordt ingezet als risicobeheersmaatregel ter waarborging van projectambities, kwaliteit en planning. Het biedt de mogelijkheid tot vroegtijdige digitale validatie van het ontwerp, digitaal testen voor realisatie middels de Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie (OTAP)-methodologie en digitaal Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van personeel. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Minder hinder
Minder en kortere sluitingen of stremmingsmomenten van de tunnel door voortijdig ontwerpwerkzaamheden uit te voeren en uitvoeringswerkzaamheden voor te bereiden. 

Aantoonbaar veilig en betrouwbaar
Digitale tweelingen maken het mogelijk om al tijdens ontwerpfasen de beoogde systeemuitwerking te verifiëren en valideren met stakeholders en eindgebruikers. 

Uniformiteit en standaardisatie
Door gebruik te maken van gelijke of gelijkwaardige tunneldelen, functionaliteiten en tooling worden risico’s in ontwerp, uitvoering en exploitatie gemitigeerd. 

Lerend effect
Binnen de programma aanpak bestaat de mogelijkheid om gedurende het project de toepassing van de digitale tweeling voor herhaalprojecten bij te stellen naar geleerde lessen uit een eerdere tunnelrenovatie. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Wat wij zouden willen meegeven aan andere professionals uit de gebouwde omgeving is om aan de voorkant samen met de betrokken stakeholders te bepalen welke risico’s er kunnen optreden op het gebied van ontwerpvalidatie, testen en oefenen en samen te bepalen hoe deze te mitigeren. Een tunnel die (te) lang dicht is heeft een grote maatschappelijk impact vandaar dat wij samen met onze partners hebben gekozen om een digitale tweeling te realiseren om zo te voldoen aan de gestelde ambities. 

Waar ben je het meest trots op?

Dat het binnen dit programma gelukt is om van een plan, naar concept ontwerp/architectuur naar een daadwerkelijk gerealiseerde digitale tweeling te komen waarmee men vroegtijdige verificatie van het ontwerp kon uitvoeren, scenario’s kon testen met de stakeholders, digitale de software in de tunnel kon testen en operators kon opleiden voorafgaand aan de openstelling van de tunnel. Omdat deze processen parallel uitgevoerd konden worden, resulteerde dit in openstelling van de tunnel die 3 maanden eerder was dan bij een traditioneel proces.