Bekijk de inzendingen

Parametrische haalbaarheidstoets

Parametrische haalbaarheidstoets

Royal HaskoningDHV heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf een parametrisch coördinatiemodel opgezet van de eerste ontwerpschetsen voor een nieuw Rijkskantoor in Den Haag. Het model is gekoppeld aan rekenmodules die elke ontwerpvariant razendsnel doorrekenen. Aan de hand van prestatie-indicatoren kan het ontwerpteam daarop geïnformeerde ontwerpbeslissingen nemen.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Samen met het Rijksvastgoedbedrijf is een zogenaamd parametrisch coördinatiemodel opgezet van de eerste ontwerpschetsen voor een nieuw Rijkskantoor in Den Haag. Het model is digitaal en via data gekoppeld aan diverse rekenmodules van de verschillende disciplines.

Met het coördinatiemodel worden met behulp van parameters verschillende varianten van het ontwerp geconfigureerd. De rekenmodules rekenen iedere variant razendsnel door en geven inzicht in de gebouwprestaties

Aan de hand van de gethematiseerde prestatie-indicatoren kan het ontwerpteam geïnformeerde ontwerpbeslissingen nemen.

Door het ontwerpproces te vangen in een parametrisch model kan reeds in de initiatieffase aan het ontwerp worden gerekend. In een traditioneel proces kost het modelleren en doorrekenen veel tijd en vinden deze processen los van elkaar plaats. Iedere discipline gebruikt daarvoor een eigen model en werkwijze.

In dit project hebben we gebruik gemaakt van reeds bestaande werkwijzen en softwaretoepassingen. Wat we anders hebben gedaan, is dat we hebben gezocht naar een manier om deze werkwijzen met behulp van technologie en data aan elkaar te knopen.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Door het parametrisch coördinatiemodel te koppelen aan de rekenmodules en gebruik te maken van de rekenkracht van de huidige generatie computers kan een breed scala aan ontwerpvarianten integraal worden onderzocht. Het team krijgt snel inzicht in de gebouwprestaties en kan het ontwerp daarop aanpassen.

In de vroege ontwerpfases van een project hebben wijzigingen de meeste impact. De inzet van technologie en digitalisering stelt het ontwerpteam in staat om geïnformeerd keuzes te maken die tot een beter gebouw leiden.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

In dit project hebben we gebruik gemaakt van reeds bestaande werkwijzen en softwaretoepassingen. Door echter met een andere blik naar de opgave te kijken zijn we in staat geweest om de kennis van de verschillende experts in te zetten om een groot scala aan mogelijkheden te onderzoeken in plaats van het ontwerp eenmalig door te reken.

De kennis van de verschillende experts wordt ontwerpend ingezet in plaats van toetsend. De les die we hieruit hebben geleerd is dat de verandering van mindset een belangrijkere succesfactor is dan de inzet van technologie.

Waar ben je het meest trots op?

Dat we in een fase waarin het ontwerp nog kneedbaar is tot inzichten zijn gekomen die fundamenteel het ontwerp verbeteren. Een concreet voorbeeld hiervan is het paradoxale effect dat het toepassen van méér glas leidt tot een hogere koel- en warmtelast, maar dat dit in de totale energiebalans positief uitpakt door een significante reductie in het gebruik van de verlichting.