Bekijk de inzendingen!

Open-source bsDD toolkit: BIM modellen verrijken

Open-source bsDD toolkit: BIM modellen verrijken

Een open source toolkit van plugins voor de buildingSMART Data Dictionary (bSDD) zorgt voor een gebruiksvriendelijke, automatische en consistente toepassing van standaarden zoals NL-SfB, IFC en ILS O&E. Dit vermindert fouten en bevordert uniformiteit, wat de nauwkeurigheid van BIM-modellen verhoogt. VolkerWessels' DigiBase en Heijmans hebben deze toolkit ontwikkeld samen met buildingSMART International, Ketenstandaard Bouw en Techniek, ILS Ontwerp & Engineering, Semmtech en digiGO.nu.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Het bereiken van dataconsistentie in BIM op basis van standaarden zoals NL-SfB, IFC en BIM basis ILS is een foutgevoelig en tijdrovend proces. Daarom hebben we 1) consistente content gepubliceerd op de bSDD en 2) open-source bSDD-plugins ontwikkeld voor Revit, SketchUp en Trimble Connect. Deze plugins maken standaarden direct beschikbaar en bevorderen consistentie in modellen. Ontwikkeld met buildingSMART International, Ketenstandaard Bouw en Techniek, ILS Ontwerp & Engineering, Semmtech en digiGO.nu, laat deze oplossing gebruikers eenvoudig standaarden zoals NL-SfB, IFC, ILS O&E en bijvoorbeeld Waternet OTL integreren.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

De content op de bSDD zorgt voor duidelijke afspraken die zowel door computers als mensen goed worden geïnterpreteerd. De open-source bSDD-plugins voor Revit, SketchUp en Trimble Connect zorgen voor een gebruiksvriendelijke, automatische en consistente toepassing van standaarden zoals NL-SfB, IFC en ILS O&E. Dit vermindert fouten en bevordert uniformiteit, wat de nauwkeurigheid van BIM-modellen verhoogt. Gebruikers kunnen standaarden correct toepassen zonder diepgaande kennis, wat standaardisatie en het one-time-right principe stimuleert. Dit verhoogt kwaliteit en herbruikbaarheid, bespaart kosten en optimaliseert het ontwerpproces. De oplossing, ontwikkeld met diverse partners, is in de toekomst schaalbaar voor elke standaard.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

Er is sprake van een complete ketenpartnerssamenwerking. buildingSMART beheert en publiceert IFC in bSDD en faciliteert bSDD-publicaties. Ketenstandaard beheert de NL-SfB standaard, terwijl Semmtech de Linked Data versie van NL-SfB distribueert en linkt naar bSDD en IFC. De ILS O&E beheergroep van digiGO ontwikkelt tools voor informatiemanagement. Samen met Waternet zijn de plug-ins in een workflow getest om aan te tonen dat aan een AIE obv OTL (NEN2660 ontologie) in de bSDD voldaan kan worden. VolkerWessels en Heijmans ontwikkelen met ASRR de open source bSDD-plugins voor CAD-software, waardoor standaarden naadloos integreren. De eindgebruiker merkt niets van dit alles.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Door proactief samen te werken en te handelen, ontwikkelen we praktische toepassingen die de gehele bouwsector vooruit helpen. We hebben een geïntegreerde benadering gecreëerd waarbij standaarden, technieken, use cases en softwareproducten naadloos op elkaar aansluiten. Dankzij de bSDD-plugins zijn standaarden direct beschikbaar in Revit, SketchUp en Trimble Connect. Dit maakt standaardisatie eenvoudig, laagdrempelig en correct toepasbaar, waardoor consistentie en uniformiteit in BIM-modellen verbeteren. Het resultaat is een efficiënter ontwerpproces, hogere kwaliteit en betere samenwerking binnen de sector.

Waar ben je het meest trots op?

Door ketensamenwerking hebben we theoretisch* onderbouwde en praktisch bruikbare producten ontwikkeld die de gehele sector verder helpen. De bSDD-plugins zijn beschikbaar om te downloaden en te gebruiken. De data wordt dagelijks rijker en completer. De eerste projecten testen momenteel deze oplossingen, die hier te vinden zijn: https://github.com/buildingsmart-community/bSDD-Revit-plugin/releases. De workflows voor uitvraag, modelleren en valideren, zoals gepresenteerd in deze video(https://lnkd.in/eC_ZXUPJ) (vanaf minuut 30:52), zullen binnenkort voor iedereen mogelijk zijn.

*“Towards ontology-driven information exchange at Waternet: Developing open-source transformations from knowledge graph to Building Information Modelling standards bSDD and IDS” (S. Stolk et al., 2024).