Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

OMRT designplatform

OMRT designplatform

Het integraal ontwerp-platform (De Hub) biedt het ontwerpteam een interactief dashboard om al overleggend tot een optimaal gebalanceerd en haalbaar ontwerp te komen.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben een integraal ontwerp-platform (De Hub) gebouwd dat het gehele ontwerpteam veel meer en beter inzicht geeft vanaf de start. Het systeem bestaat uit meer dan 30 parametrische algoritmes. Zo worden op basis van invoerwaardes en locatie specifieke randvoorwaarden duizenden ontwerpvarianten gegenereerd en geanalyseerd. Denk aan onderwerpen zoals wind, kosten, opbrengsten, het programma van eisen, energieprestaties, CO2-voetprint, daglicht en nog veel meer. Het ontwerpteam kan met een interactief dashboard al overleggend tot een optimaal gebalanceerd en haalbaar ontwerp komen. Tot nu toe ervaren onze klanten dit initiatief als de perfecte ‘beslistool’ voor hun ontwerpprocessen.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het initiatief heeft een enorme impact op het proces omdat je taken- die normaliter elkaar chronologisch opvolgen- nu tegelijkertijd kunt uitvoeren. Dit betekent gemiddeld een procesverkorting van 50%. Hiernaast worden alle ontwerpprestaties op een datagedreven manier getoond, waardoor alle consequenties van ontwerpbeslissingen objectief inzichtelijk worden. Dit bevordert de transparantie van beslissingen tussen alle belanghebbenden. We zijn daarbij dat duurzaamheid hierdoor veel beter in de business case wordt verweven. Als laatst zorgt de automatisering binnen ons systeem voor minder ‘saai en repetitief’ reken- en tekenwerk, wat op zijn beurt weer helpt in de huidige schaarste qua talent.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Ons initiatief laat zien dat de juiste inzichten aan de voorkant van het ontwerpproces leiden tot zowel een sneller proces en minder miscommunicatie, als betere ontwerpen. Helaas is dit inzicht (of zelfs overzicht) nu lastig te verkrijgen met huidige softwaremiddelen en de steeds maar groeiende complexiteit aan randvoorwaarden en regelgeving. Wij vinden dat technologie hierin een perfect ondersteunend middel kan zijn om ons als mens (het ontwerpteam) het overzicht terug te geven en om win-win-win situaties te creƫren in de gebouwde omgeving. Dat is immers een subjectieve menselijk taak maar die moet plaatsvinden met de juiste basiskennis.

Waar ben je het meest trots op?

We zijn in 4 jaar gegroeid van 2FTE naar 25FTE met veel jonge ambitieuze talenten die uit wel 12 nationaliteiten in de wereld komen. Bovendien hebben we in zeer korte tijd een enorm breed platform kunnen bouwen, dat zelfs al op meer dan 10% van het Nederlandse bouwvolume (>8.000 woningen per jaar) wordt ingezet. Tot slot zien we dat ons platform daadwerkelijk zorgt voor duurzamere beslissingen: in een laatste project konden we 25% minder energiegebruik waarborgen voor eenzelfde business case als voordat OMRT bij het project betrokken was.