Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Omgevingschecker: datagedreven quickscan bouwplannen

Kurtosis en Apto Architects ontwikkelen samen de Omgevingschecker: een quickscan die de werelden en expertises van ontwikkelaars, gemeenten en architecten samenbrengt in een data-applicatie, die het mogelijk maakt om geautomatiseerd een integraal beeld te vormen van bouwplannen.

Omgevingschecker: datagedreven quickscan bouwplannen

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Data-adviesbureau Kurtosis en Apto Architects hebben de handen ineengeslagen om samen een tool te ontwikkelen waarmee ontwikkelaars en gemeenten versneld en geautomatiseerd inzicht krijgen in de haalbaarheid van een bouwplan (quickscan).

De tool brengt de werelden en expertises van ontwikkelaars, gemeenten en architecten samen in een integrale data-applicatie die het mogelijk maakt om “geautomatiseerd”, met minimale invullast van de initiatiefnemers, een integraal beeld te vormen. Door het slim samenbrengen van data-expertise (machine learning) en domeinkennis in het vergunningsproces kan de initiatiefase met maanden worden verkort en is er veel minder capaciteit en budget nodig.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

  • Directe voordelen: Een aanzienlijke versnelling van de initiatiefase; een aanzienlijke reductie van de invullast; een gedegen en betrouwbare uitkomst doordat slim gebruik gemaakt wordt van open data en gedragen en gevalideerde normen en rekenmethoden.
  • Maatschappelijke bijdrage: minder ambtelijke capaciteit, versnelling van het bouwproces, betere benutting van de openbare ruimte.
  • Op termijn: naast toetsing van een plan ook scenario-toepassing en toepassing in participatieprocessen (in de geest van de Omgevingswet).

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Begin klein, maak het niet te complex en zet van daaruit volgende stappen.

Waar ben je het meest trots op?

De energie en creativiteit die een simpel idee losmaakt door met verschillende partners (data, architect, vergunningverleners/RO-ontwikkelaars) samen te werken.