Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

NEN2767&IMBOR in samenhang bruikbaar

Beheerders in de infrastructuursector moeten digitaal samenwerken, maar de gebruikte standaarden, zoals NEN2767-4 en IMBOR, sluiten niet goed op elkaar aan. CROW en NEN hebben samen een generieke oplossing ontwikkeld die niet alleen voor NEN2767 en IMBOR geldt, maar ook voor andere standaarden.

NEN2767&IMBOR in samenhang bruikbaar

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Beheerders in de infrastructuursector moeten digitaal samenwerken, vooral met de opkomst van de omgevingswet. Ze gebruiken standaarden zoals NEN2767-4 en IMBOR, maar deze sluiten niet goed op elkaar aan vanwege verschillende factoren zoals regels, structuren en belangen. Een project is gestart om dit te verbeteren, met de betrokkenheid van standaardbeheerders. Er is een generieke oplossing ontwikkeld (gevat in een whitepaper) die niet alleen voor NEN2767 en IMBOR geldt, maar ook voor andere standaarden. Het BORIUS-initiatief van CROW en Rioned is er ook al mee aan de slag en daarmee de doorontwikkeling ook al gestart.

Om digitaal samenwerken effectiever te maken, is meer nodig dan alleen bestpractices; het standaardenlandschap moet interoperabel zijn. De whitepaper beschrijft een overdraagbare aanpak om dit sectorbrede probleem aan te pakken, namelijk het creëren van een architectuur voor interoperabele en samenhangende toepassing van standaarden: een standaard aanpak voor het ‘grijze gebied’. Het is gebaseerd op bestaande en bewezen opensource technieken. Deze benadering sluit goed aan op de visies en oplossingen binnen DigiGO. Wat hier innovatief is, is het niet alleen de noodzaak van interoperabiliteit benadrukt, maar aan de hand van NEN2767-4/IMBOR ook concreet aantoont dat het kan.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

We praten allemaal over een digitaal stelsel in abstracte termen. We weten dat we dit nodig hebben. Deze architectuur vertelt ons ook hoe. De oorzaak van de problematiek is geen technische, maar (helaas) een maatschappelijke. De afgelopen jaren is geprobeerd standaarden te integreren met allerlei initiatieven (met wisselend succes). Deze whitepaper stelt een technische oplossing voor die gebruikt kan worden door de sector, terwijl de twee standaarden in hun eigen waarden gelaten kunnen worden. Dit helpt de sector bij het in samenhang gebruiken van de standaarden, en het helpt de standaardontwikkelaars door te kunnen blijven focussen op hun eigen perspectief.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Twee belangrijke lessons-learned zijn:

  1. Vaak worden dergelijke uitdagingen opgelost door direct het probleem op te lossen (in dit geval dus de discrepanties tussen NEN2767-4 en IMBOR). Of de uitdaging wordt juist getracht generiek op te lossen door grote theoretische ontwikkeling te starten. Dit project en de resulterende whitepaper toont aan dat juiste de combinatie tot een mooi en goed toepasbaar resultaat kan leiden.
  2. Daarnaast is het kijken naar internationale toepassingen in andere sectoren de moeite waard. De oplossing die nu voorligt wordt vooral in de taalwetenschappen en biologie gebruikt, maar blijkt dus prima toepasbaar op de bouwsector.

Waar ben je het meest trots op?

We blijven lang hangen in goede bedoelingen. Trotsheid moet eigenlijk nog komen als we straks de sector kunnen bedienen met een tweetal standaarden (NEN2767-4 en IMBOR) die men in samenhang kan toepassen, als voorloper op een heel aantal andere soortgelijke combinaties van informatiestandaarden van allerlei verschillende organisaties. We zijn trots dat we nu concreet weten hoe we het kunnen gaan doen EN dat dit allemaal gedaan wordt op basis van bestaande, bekende en toegepaste (inter)nationale free-open-source-solutions. Die met de whitepaper (en de ondernomen research) op een transparante manier van theorie met een stevig fundament naar toepasbare praktijk zijn gebracht.