Bekijk de inzendingen

Monitoren baanstabiliteit IC Amsterdam-Berlijn

Monitoren baanstabiliteit IC Amsterdam-Berlijn

Vanaf december 2023 gaat er een nieuwe, zwaardere locomotief tussen Wierden en de Duitse grens op maximumsnelheid rijden. Vialis heeft in opdracht van ProRail een autonoom monitoringsysteem geïnstalleerd die continu de beweging van de spoorconstructie in alle richtingen meet.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Vanaf december 2023 gaat er een nieuwe, zwaardere locomotief tussen Wierden en de Duitse grens op maximumsnelheid rijden waardoor de trein 30 minuten sneller is. Op specifieke locaties is niet aangetoond dat de zwaardere locomotief kan rijden op baanvaksnelheid zonder gevolgen voor de spoorconstructie. Voor de veiligheid wordt op deze locaties gemonitord. Vialis heeft in opdracht van ProRail een autonoom monitoringsysteem geïnstalleerd die continu de beweging van de spoorconstructie in alle richtingen meet. Met 3.622 tilt (helling) sensoren, grootste aantal tegelijk geïnstalleerd in Europa, ontvangt ProRail elke minuut meetdata en automatische waarschuwingen zodra bewegingen buiten vooraf gedefinieerde grenswaarden komen. 

Het innovatieve karakter zit hem in de hoeveelheid sensoren en de geografische omvang, de hoge frequentie van elke minuut versturen van meetdata, de real-time verwerking van meetdata en het geautomatiseerd versturen van waarschuwingen bij overschrijding van de grenswaarden. Dat alles tezamen werkend als één systeem is uniek binnen de markt.  

Deze monitoringoplossing is oorspronkelijk bedacht vanuit ProRail Innovatie en in 2020 kleinschalig als pilot toegepast bij een spoorbaanvak in Culemborg. Het verkorten van de reistijd voor IC Berlijn gaf aanleiding om dit concept grootschalig toe te passen in een ProRail tender. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Met deze oplossing kan er op een veilige en verantwoorde manier ander (zwaarder) materieel ingezet worden. Daarnaast kan de capaciteit van bestaande infrastructuur worden vergroot waar nu nog beweging van de constructie een issue is en de capaciteit vanwege veiligheidsmaatregelen negatief wordt beïnvloed (spoor, weg, kunstwerken, kades en gebouwen). 

Door continue monitoring op afstand is de bewaking van de spoorconstructie optimaal en kan tijdig worden ingespeeld op verstoringen. Met analyse van de continue datastroom kan er beter worden voorspeld wanneer afwijkingen ontstaan en onderhoud moet plaatsvinden (machine learning). 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

De Nederlandse infrastructuur zit aan de grenzen van zijn belastbaarheid. Steeds verder uitbreiden kan niet en dus zullen we toe moeten naar een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare assets. Intensievere belasting moet wel veilig en verantwoord kunnen. Met deze monitoringsoplossing kan de capaciteit van bestaande infrastructuur worden vergroot. Oftewel, niet uitbreiden maar anders inzetten van de huidige infrastructuur. ProRail ontvangt elke minuut meetdata en automatische waarschuwingen voor de storingsdienst zodra bij de spoorconstructie bewegingen buiten vooraf gedefinieerde grenswaarden komen. Hierdoor wordt de veiligheid gewaarborgd. 

Waar ben je het meest trots op?

Project IC Berlijn omvat de grootste eenmalige levering in Europa van 3622 sensoren en 74 gateways. Vanwege de urgentie vanuit de IC Berlijn dienstregeling is dit in recordtijd geïnstalleerd. Op 9 mei vond de gunning plaats vanuit ProRail, fabricage en levering vanuit de UK-leverancier in NL was op 28 juni en installatie van sensoren en gateways was op 12 juli gerealiseerd. Een project waar veel tijdsdruk achter zat, maar door een intensieve en goede samenwerking is het project veilig, snel en succesvol opgeleverd.