Bekijk de inzendingen!

Modelbuilder voor herstel Prinses Margriettunnel

VolkerWessels’ ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen werken samen aan het herstel van de Prinses Margriettunnel. Met behulp van de Modelbuilder hebben zij het doorrekenen van de moten teruggebracht van 6 weken naar 6 dagen per moot.

Modelbuilder voor herstel Prinses Margriettunnel

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

VolkerWessels’ ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen werken aan het herstel van de Prinses Margriettunnel op de A7 tussen Sneek en Joure. Dit grootschalige project is het gevolg van de onverwachte situatie waarbij in december 2022 een tunnelmoot omhoogkwam.  

Om te voorkomen dat de fundering van de tunnel verder bezweek, was een snelle oplossing noodzakelijk voor het vernieuwen en versterken van de tunnel. In een halfjaar moesten 30 moten volledig worden doorgerekend op geotechnisch en constructief vlak. Er is gekeken voor een gepaste oplossing dat heeft geleid tot de Modelbuilder. 

In een halfjaar 30 moten volledig doorrekenen is een uitdaging. Normaliter staat voor het berekenen van één moot een tijdsbesteding van gemiddeld 6 weken. Dit werd teruggebracht door de strakke planning naar 6 dagen per moot. Een aanzienlijk verschil, maar haalbaar door de inzet van de Modelbuilder.  

De Modelbuilder is een product dat in staat is om op basis van ingevoerde parameters, rekensoftware aan te sturen en daarmee een consequent rekenmodel te bouwen. Doordat de tunnelmoten grotendeels gelijkvormig zijn met een beperkt aantal variërende parameters, konden we voor de realisatie een berekening maken voor alle 30 moten. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Door de inzet van de Modelbuilder konden de herstelwerkzaamheden op een zo kort mogelijk termijn, na het optreden van de calamiteit, starten. De voornaamste verdienste van dit initiatief is dan ook winst in tijd.  

Een tweede voordeel is de uniforme opzet van de berekening van alle moten. Er werken meerdere constructeurs aan de tunneltoerit en elke constructeur heeft binnen enkele muisklikken een rekenmodel en output van zijn te beschouwen moot. Hierdoor is elke moot gelijk in volgorde van modelopzet, belastingeninvoer en krachtenuitvoer. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Doordat de tunnelmoten grotendeels gelijkvormig zijn met een beperkt aantal variërende parameters, konden we voor de realisatie een consequente berekening maken. Waar je normaliter per moot een berekening maakt, waar per berekening veel tijd in zit, maakt de Modelbuilder het mogelijk om met een druk op de knop alle gegevens uit te rollen voor een geschikt rekenmodel voor alle tunnelmoten. Moet er een wijziging plaatsvinden, dan verander je de input en rol je het daarna weer voor alle tunnelmoten uit. Dat scheelt veel tijd in de voorbereidingsfase en levert uiteindelijk ook minder fouten op. 

Waar ben je het meest trots op?

We gingen aan de slag met deze uitdagende opdracht en hadden veel vertrouwen in de Modelbuilder. Dat het plan zoals we voor ogen hadden uiteindelijk ook uitvoerbaar bleek én daadwerkelijk werd gerealiseerd, is iets om trots op te zijn. Hierdoor werkt het voor onze collega’s efficiënt en voldoen we aan de wensen en eisen van de opdrachtgever om in een korte tijd snel te handelen.