Bekijk de inzendingen!

MJOP generen uit BIM

MJOP generen uit BIM

BIM-Connected en Berghege hebben er samen verzorgd dat er digitaal samengewerkt kan worden over verschillende bouwfases heen. Ze hebben de ontwerp- en bouwfase verbonden aan de beheer- en onderhoudsfase. Hierbij zijn de BIM-modellen de basis voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s).

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

We hebben het initiatief genomen om digitaal samen te werken over de verschillende bouwfases heen, specifiek de ontwerp en bouwfase verbonden aan de beheer- en onderhoudsfase. Hierbij hebben we ervoor gezorgd dat de BIM-modellen de basis zijn voor opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s).

Met de BIM-Bridge hebben de BIM-modellen geautomatiseerd gecontroleerd tegen een set eisen ten behoeve van beheer en onderhoud. Vervolgens hebben we alle BIM-modellen gezamenlijk uitgelezen en verbonden aan O-Prognose (MJOP software). Met de BIM-Bridge hebben we geautomatiseerd alle uittrekstaten gegenereerd, inclusief alle benodigde informatie uit de BIM-modellen. Dit allemaal op basis van de open-BIM standaard IFC. Innovatieve hieraan is dat dit proces in enkele minuten uitgevoerd kan worden en Berghege hiermee in een fractie van de tijd MJOP’s kan genereren van haar klanten.

 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het gebruik van de BIM-Bridge voor het hergebruiken van BIM-data in beheer en onderhoud heeft ons de volgende voordelen opgeleverd:

  1. Door het automatisch controleren van de BIM-modellen hebben we direct tot in detail inzicht in de tekortkomingen en kan dit gericht worden verbeterd.
  2. Door het automatisch genereren van de uittrekstaten voor O-Prognose hebben we een gedetailleerder en kwalitatief hoger MJOP. Zo wordt ook de locatie (ruimtes en verdiepingen) direct meegenomen.
  3. De beheerder kan zich focussen op zijn expertise en is geen tijd meer kwijt met opmaken van de uittrekstaten. We hebben het saaie werk weggehaald.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het stellen van eisen aan BIM-modellen is belangrijk, maar wanneer je er ook directe toepassingen voor hebt zoals het generen van en MJOP, worden de eisen breder gedragen en kan men direct zien waarom die eisen van belang zijn.

Het werken naar een gezamenlijk doel heeft er daarnaast voor gezorgd dat we samen met alle betrokken rollen (de BIM-modelleurs, beheerders en softwareontwikkelaar) het vraagstuk hebben aangepakt. Hierbij heeft het delen van elkaars inzichten sterk geholpen om te komen tot een werkbaar proces.

Waar ben je het meest trots op?

Na een periode van veel samenwerken en denken hebben we een proces neergezet waarmee we met ondersteuningen van de BIM-Bridge nu in een fractie van de tijd een MJOP kunnen opstellen door het hergebruik van de data uit BIM-modellen.

Deze toepassing is daarmee een perfect voorbeeld hoe het slimmer inzetten van data veel menselijk werk kan wegnemen, fouten worden verkleind en de kwaliteit wordt vergroot. Maar vooral, hoe we de schaarse expertise van onze mensen beter kunnen benutten door ‘saai’ repetitief werk weg te automatiseren.