Bekijk de inzendingen

Minigim: 3D digitalisering Gebiedsontwikkeling

Minigim: 3D digitalisering Gebiedsontwikkeling

VORM zet zich samen met haar partners in om gebiedsontwikkeling verder te digitaliseren en te standaardiseren. De samenwerking is een belangrijke, eerste stap om tot een protocol, een omgevingsanalyse checklijst en eventueel modelleertemplates te komen wat tot uiteindelijk tot een ‘minigim’ zal leiden.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Vereenvoudigd 3D digitalisering voor Gebiedsontwikkeling. VORM zet zich samen met haar samenwerkingspartners BPD, Blauwhoed, MRP, COD, Prest en Kavel vastgoed in om gebiedsontwikkeling verder te digitaliseren en te standaardiseren. Deze stap is bedoeld om naadloos aan te sluiten bij het digitale landschap dat momenteel binnen de bredere keten wordt ontwikkeld. Ons doel is om oplossingen te bieden voor vraagstukken waar gebiedsontwikkelaars mee te maken hebben. We hanteren vijf kernthema’s om ook andere stakeholders te betrekken bij het 3D-datagedreven werk. 

We ontwikkelen gestandaardiseerde oplossingen met behulp van bewezen digitale technieken. We behandelen tegelijkertijd thema’s als omgevingsrisicoanalyse, financiële haalbaarheid, buurtparticipatie en CRM door middel van 3D digitalisering. Deze aanpak is laagdrempelig en toegankelijk, vergelijkbaar met minibim. Het zal zowel door ervaren professionals met parametrisch ontwerpentools als door gemiddelde gebiedsontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten en landschapsontwerpers worden gebruikt en heeft als doel naadloos samenwerken met huidige nationale standaarden. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het gebruik van 3D digitalisering voor gebiedsontwikkeling is op zichzelf al een succes, omdat het sturen op data in dit vakgebied nog niet optimaal gebeurde. Dit zal aantoonbare voordelen opleveren op het gebied van duurzaamheid, kosten, procesefficiëntie en eindproductkwaliteit. Concreet willen wij tot een minigim-protocol komen, een omgevingsanalyse checklijst en eventueel modelleertemplates wat tot een minigim zal leiden in de projecten. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

We moeten niet concurreren op elkaars fouten. De uitdagingen binnen ons vakgebied zijn groot genoeg om samen te werken. Ons project illustreert hoe samenwerking kan leiden tot gedeelde oplossingen en grotere vooruitgang. 

Waar ben je het meest trots op?

We zijn bijzonder trots op het feit dat concullega’s samenwerken en openlijk hun uitdagingen delen om gezamenlijk gestandaardiseerde oplossingen te ontwikkelen door digitalisering te omarmen. Onze aanpak brengt nog meer stakeholders uit de hele keten bij elkaar om gezamenlijk in een 3D-datagedreven omgeving te werken.