Bekijk de inzendingen!

BIM in (concept)ontwikkeltraject

Door de doelen van de project- en conceptontwikkelaars in het voortraject te analyseren en te vertalen naar toetsbare BIM-mijlpalen, kan het gebouwmodel eerder worden gebruikt.

BIM in (concept)ontwikkeltraject

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Door de doelen van de project- en conceptontwikkelaars in het voortraject te analyseren en te vertalen naar toetsbare BIM-mijlpalen, hebben we het mogelijk gemaakt om nog eerder het gebouwmodel te gebruiken. Het model faciliteert objectieve data-gedreven-discussies, en door over de ruimtes te praten kunnen meer partijen betrokken worden in dit proces. De laagdrempeligheid zorgt dat iedereen mee kan en moet doen.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Concreet maken we van een iteratief ontwerpproces een meer data gedreven ontwerpproces. We betrekken partijen als ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties en exploitanten, doordat het niet over een “technisch BIM” gaat maar over ruimtes.
Minibim is de onderlegger voor het vervolgtraject.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Dat BIM voor iedereen is, dus niet alleen voor de bouwer! Dat we door het gestructureerd gebruik van BIM de stichtingskostenopzet van de ontwikkelaar kunnen koppelen aan het model en dat dit dus een veel “veiliger en overzichtelijker” ontwikkel en ontwerptraject oplevert: BIM voor beslissers.

Waar ben je het meest trots op?

Dat deze uniforme werkmethodiek uitgerold is over de volledige VORM-holding en dat wij deze delen met concullega’s, architecten, beleggers, woningcorporaties en andere exploitanten en dat we dit in de toekomst ook willen gaan doen bij gemeentes, stedenbouw, welstand, brandweer, notaris en bij participatietrajecten. Daarnaast ben ik persoonlijk trots dat iedereen meedoet, dus ook de senioren en directeuren (Daan van der Vorm en Hans Meurs).