Bekijk de inzendingen!

Linked Data contracten opstellen

Eisenbibliotheken zijn een eerste stap om van documentgebaseerd werken naar een datagedreven manier van werken te komen. Dit is de basis voor hoge digitale ambities zoals Digital Twin, AI, Predictive Maintenance. Semmtech maakt deze digitale ketensamenwerking mogelijk.

Linked Data contracten opstellen

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Semmtech heeft ketensamenwerking mogelijk gemaakt: TenneT Asset Management (Capture) – TenneT GFO-N (Share) – SPIE (Apply)

  • CAPTURE: TenneT AM heeft alle VS1+VS2 eisen beschikbaar gemaakt in Linked Data (Laces). Contractinformatie is nu FAIR data.
  • SHARE: TenneT projectteams configureren op basis van de OTL en de Eisenbibliotheek een modelgebaseerd projectcontract. Dit scheelt TenneT veel inspanning bij het opstellen van deze contracten, wat hiervoor in PDF/Excel/Word werd gedaan.
  • APPLY: Het projectcontract wordt als datadrop overgedragen aan opdrachtnemers zoals SPIE. De informatielevering kan direct worden verwerkt in haar systemen. Dit scheelt SPIE veel inspanning bij het ontvangen, verwerken en analyseren van de contractinformatie.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Het expliciet werken opent veel deuren, en de TenneT Linked Data Eisenbibliotheken zijn een eerste stap om van documentgebaseerd werken naar een datagedreven manier van werken te komen. Dit is de basis voor hoge digitale ambities zoals Digital Twin, AI, Predictive Maintenance. Deze ambities zullen uiteindelijk bijdragen de energietransitie te versnellen. Omdat de belangrijkste resource, de mens, zo veel efficiënter ingezet kan worden. De projectteams aan beide kanten kunnen zich focussen op het werk, en spenderen vrijwel geen tijd aan het binnenhalen, verwerken en gebruiken van de juiste informatie.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het blijft mensenwerk. Wij bieden een instrument (Linked Data) en een (Model Based) werkwijze. Deze instrumenten worden ingezet om mensenwerk problemen op te lossen. Die focus (van business value) is van groot belang. Dus hoe kunnen onze instrumenten en werkwijze menselijke problemen oplossen, zoals zoektijd verkorten, handmatige handelingen verlagen, geautomatiseerd controleren, slim invullen, etc. Daar worden innovaties uiteindelijk op afgerekend. Niet op technische hoogstandjes.

Waar ben je het meest trots op?

Deze toepassing wordt nu al op 25 projecten toegepast. Aannemers hebben aangegeven efficiënter te kunnen werken door dataverwerking en -teruglevering.
Tim van Gogh, procesmanager bij SPIE Nederland geeft aan absoluut niet naar de oude manier van werken terug te willen, omdat dit simpelweg veel meer tijd kost.
Heico Feenstra, engineer bij TenneT geeft aan dat dit zijn ambitie om samen te digitaliseren waar maakt: “Als alleen TenneT zou digitaliseren dan zou alleen 1 kant van het verhaal belicht worden. TenneT moet het hebben van zijn contractors, zonder hen zijn we verloren. Laten we samen digitaliseren en onze resources beter benutten”.