Bekijk de inzendingen

Laagdrempelige Digitale Participatie

Laagdrempelige Digitale Participatie

Smarticipatie is een expert op het gebied van digitale publieksparticipatie. Onze methode helpt opdrachtgever, opdrachtnemer én gebruiker van de leefomgeving door inzet van toegankelijke, visuele en locatiegebonden tools. Hierdoor worden betere plannen sneller gerealiseerd en tegen minder kosten.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

De Smarticipatie methode gebruikt de kracht van locatiegebonden data (GIS) onder de motorkap, terwijl het voor alle gebruikers transparant, visueel en eenvoudig oogt. Tijdens alle fases van het bouwproces wordt dit ingezet zodat er met één waarheid meer draagvlak en betrokkenheid, maar minder weerstand ontstaat. Bouwen vanuit behoefte is ons doel.

Door de unieke functionaliteiten ontstaat een integrale oplossing voor ieder project in de (ruimtelijke) leefomgeving.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Vaak wordt gesproken over integrale samenwerking, terwijl zich dit beperkt tot professionals in de bouwketen. Wij zorgen er met de Smarticipatie methode voor dat er écht integraal samengewerkt wordt en dus ook de gebruiker wordt betrokken. De lokale deskundigheid en zogenaamde belevingsdata leiden tot minder weerstand. Hierdoor verlopen projecten niet alleen effectiever en efficiënter; het vergroot ook de duurzame leefbaarheid in de wijk, buurt of straat.

Concrete besparingen zijn recent becijferd en lopen op tot € 200.000 per jaar voor gemeentes met 15.000 inwoners.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

We staan gezamenlijk voor een enorme opgave. Van bouwopgave tot mobiliteitsvraagstukken. Van klimaatadaptatie tot warmtetransitie. Wij dagen iedereen die actief is in de gebouwde leefomgeving uit om zo vroeg mogelijk in het proces digitale participatie in te zetten. En transparant te werken en communiceren daar waar het kan. Door de 1.000+ projecten die wij de afgelopen jaren hebben begeleid of waar onze tools zijn ingezet, is aangetoond dat tegen minimale kosten optimale resultaten worden bereikt.

Waar ben je het meest trots op?

We zijn ontzettend trots om een bijdrage te kunnen leveren aan een weerbare, leefbare en veilige leefomgeving. Het is heel waardevol om, voor zowel professional als inwoner, bij te dragen aan een betere samenwerking en democratischer proces.