Bekijk de inzendingen

Inzendingen 2023

Packhunt: digitale oplossingen voor de bouw op één marktplaats

Packhunt: digitale oplossingen voor de bouw op één marktplaats

Packhunt is de allereerste marktplaats gericht op digitale oplossingen voor de bouw. Je vindt er software, producten, data en (digitale) diensten – voor computational designers, architecten, ingenieursbureaus, aannemers en ontwikkelaars. Het platform helpt de bouwindustrie versneld te digitaliseren.
BIM-PROVESY: De weg naar duurzaam asfalt

BIM-PROVESY: De weg naar duurzaam asfalt

Rijkswaterstaat GPO werkt samen met Ordina, BuildingBits en WISTOR aan een centraal systeem op basis van Linked Data voor het opvragen van gedetailleerde weggegevens. Het idee komt voort uit een initiatief van asfaltexperts om data uit projecten van rijkswegen centraal te verzamelen en samenhang op te bouwen.
Slim advies met ‘BIM’: Bouwfysisch Informatie Management

Slim advies met ‘BIM’: Bouwfysisch Informatie Management

Voor nieuwbouwproject The Qube Noord in Amsterdam leverde LBP|SIGHT als eerste ingenieursbureau akoestische, bouwfysische en brandveiligheidsadviezen direct in het BIM-model van de architect en de constructeur.
Omgevingschecker: datagedreven quickscan bouwplannen

Omgevingschecker: datagedreven quickscan bouwplannen

Kurtosis en Apto Architects ontwikkelen samen de Omgevingschecker: een quickscan die de werelden en expertises van ontwikkelaars, gemeenten en architecten samenbrengt in een data-applicatie, die het mogelijk maakt om geautomatiseerd een integraal beeld te vormen van bouwplannen.
AI BIM Chatbot

Een BIM Chatbot aangedreven door AI

De BIM-afdeling van het Erasmus MC heeft een chatbot op basis van kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld om collega’s te ondersteunen bij het gebruik van BIM. De chatbot blijkt 80% van de vragen te kunnen beantwoorden.
BuurtWarmteWijzer

BuurtWarmteWijzer

TheEarlybirds heeft, samen met Ediso, Vonc Communicatie en TNO, de BuurtWarmteWijzer ontwikkeld: een app die bewoners helpt om voor henzelf én voor hun wijk de best-passende, duurzame warmteoplossing te kiezen.
Duurzaamheidsmonitor

Duurzaamheidsmonitor

Eind 2023 presenteert Cirkelstad Het Nieuwe Normaal als nieuwe ‘norm’ voor circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Om deze norm inzichtelijk te maken ontwikkelden BIMWYSE samen met haar partners een datatool die uitgangspunten en ambities in alle fases van het bouwproces monitort en visualiseert.
De Vergunningentool

De Vergunningentool

Bij alle transities en ambities in de gebouwde omgeving maakt de vergunningverlening het verschil tussen een ‘go’ of ‘no go’. Digitale productontwikkelaars en vergunningsspecialisten van Witteveen+Bos hebben hun krachten gebundeld om de aanvrager met behulp van digitale innovatie te helpen bij het vergunningenmanagement.
NEN2767&IMBOR in samenhang bruikbaar

NEN2767&IMBOR in samenhang bruikbaar

Beheerders in de infrastructuursector moeten digitaal samenwerken, maar de gebruikte standaarden, zoals NEN2767-4 en IMBOR, sluiten niet goed op elkaar aan. CROW en NEN hebben samen een generieke oplossing ontwikkeld die niet alleen voor NEN2767 en IMBOR geldt, maar ook voor andere standaarden.
Modelbuilder voor herstel Prinses Margriettunnel

Modelbuilder voor herstel Prinses Margriettunnel

VolkerWessels’ ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen werken samen aan het herstel van de Prinses Margriettunnel. Met behulp van de Modelbuilder hebben zij het doorrekenen van de moten teruggebracht van 6 weken naar 6 dagen per moot.
Inspectie in het veld met BIM als bron

Inspectie in het veld met BIM als bron

Met behulp van haar AR inspectie app heeft Beecot heeft de inspectie uitgevoerd van een moeilijk toegankelijke leidingtunnel onder het ErasmusMC. Alle inspectiedata zijn aan de betreffende BIM-objecten gekoppeld. Ook de locatie en kijkrichting van de foto’s zijn opgeslagen, zodat elke foto kan worden geopend en bekeken in dezelfde context als in het BIM-model.
Duurzaamheidsconfigurator

Duurzaamheidsconfigurator

De Duurzaamheidsconfigurator van Hercuton geeft al in de kavelstudiefase inzicht in de CO2-uitstoot (Paris Proof indicator), MPG-score en de kosten van het bouwwerk. Duurzaamheidskeuzes kunnen met deze innovatieve tool, op basis van harde data, voor voren worden gehaald.
The BIM Usage Cards

The BIM Usage Cards

Witteveen+Bos heeft een 12-delige kaart-set ontwikkeld waarmee ze klanten en collega’s op een interactieve manier uitnodigt om gezamenlijk te bepalen welke onderdelen van het BIM-proces op een project worden toegepast.
Van BIM Ontwerpdata naar 3D beheer met Haagse Digital Twin

Van BIM Ontwerpdata naar 3D beheer met Haagse Digital Twin

Wat begonnen is als idee tussen verschillende afdelingen van het Ingenieursbureau van de Gemeente Den Haag om de asset-lifecycle te sluiten, is uitgegroeid tot een werkend product over diensten heen waarmee BIM-modellen direct gedeeld kunnen worden met beheerapplicaties en het 3D stadsmodel van Den Haag.
Beetle Bot plug-in: inzicht realtime bouwkosten

Beetle Bot plug-in: inzicht realtime bouwkosten

Met de Beetle Bot plug-in van Elephant en IGG Bouweconomie kunnen architecten, ontwikkelaars, aannemers en gemeentes gebouwen en gebieden ontwerpen en ontwikkelen, terwijl de bouwkosten automatisch berekend en inzichtelijk gemaakt worden.
Carwash voor data

Een datagedreven Common Data Environment

PALLAS, Weaver, Croonwolterendros, CapGemini en ICHOS ontwikkelden een “carwash for data”-proces voor een Common Data Environment (CDE). Deze zorgt voor consistentie en integriteit van alle in de CDE multidisciplinair geïntegreerde data.
Digital Twin voor Draaibrug Montfoort

Digital Twin voor Draaibrug Montfoort

Draaibrug Montfoort, onderdeel van project Kooymont, heeft een Digital Twin. Een dynamisch 3D model waarmee alle situaties gezamenlijk met de klant vooraf, tijdens en achteraf virtueel getest en inzichtelijk worden. De inzet van een Digital Twin in de ontwikkelfase is uniek.
Snel en accuraat 3D-data verzamelen met LiDAR TO GO

Snel en accuraat 3D-data verzamelen met LiDAR TO GO

The People Group heeft in samenwerking met haar opdrachtgevers een oplossing ontwikkeld om (gegraven) projecten tijdens of na de uitvoering eenvoudig, snel en betrouwbaar in kaart te brengen. De app analyseert de verzamelde data en haalt er waardevolle informatie uit voor uitvoeringsvoortgang, kwaliteitsborging en materiaalstaten.
FUTURE BUILD HUBS

FUTURE BUILD HUBS

Collaborall en Witteveen+Bos hebben samen een Gemeenschappelijke Data Omgeving (ANT DGO) ontwikkeld waarmee projectpartners onafhankelijk van hun digitale volwassenheid en beschikbare (software) tools in staat gesteld worden om eenvoudig digitaal gestructureerd informatie uit te wisselen.
Parametrische haalbaarheidstoets

Parametrische haalbaarheidstoets

Royal HaskoningDHV heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf een parametrisch coördinatiemodel opgezet van de eerste ontwerpschetsen voor een nieuw Rijkskantoor in Den Haag. Het model is gekoppeld aan rekenmodules die elke ontwerpvariant razendsnel doorrekenen. Aan de hand van prestatie-indicatoren kan het ontwerpteam daarop geïnformeerde ontwerpbeslissingen nemen.
Van Total Cost naar Total Impact met de Aedes TCOtool 2.0

Van Total Cost naar Total Impact met de Aedes TCOtool 2.0

Wereldstad heeft samen met Aedes, W/E adviseurs, vastgoedonderhoudsbedrijven Hagemans, Heko, Smits en een klankbordgroep van kennisdragers uit de gebouwde omgeving de Aedes TCOtool 2.0 ontwikkeld – een waardevol instrument voor strategisch assetmanagement en duurzaam vastgoedbeheer.
CAD@GIS verenigt

CAD@GIS verenigt

Het Noord-Hollandse duingebied is een bijzondere strandopgang rijker. Het project heeft draagvlak gecreëerd voor een slimme verbinding tussen CAD en GIS. Hierdoor konden derde partijen en omwonende eenvoudig meekijken met het hele proces – mede dankzij de inzet van open source applicaties en open standaarden.
Innovatief projectplanning automatiseren

Innovatief projectplanning automatiseren

Masters in Process en Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers hebben in dit project samen software ontwikkeld die Takkenkamp per vestiging actueel inzicht geeft in onderhanden werken.
Minigim: 3D digitalisering Gebiedsontwikkeling

Minigim: 3D digitalisering Gebiedsontwikkeling

VORM zet zich samen met haar partners in om gebiedsontwikkeling verder te digitaliseren en te standaardiseren. De samenwerking is een belangrijke, eerste stap om tot een protocol, een omgevingsanalyse checklijst en eventueel modelleertemplates te komen wat tot uiteindelijk tot een ‘minigim’ zal leiden.
Één database voor systeemvalidatie en -engineering

Één database voor systeemvalidatie en -engineering

BIM4Buildings, Cordeel Amsterdam, Briefbuilder en BIM-connected hebben samen de Eisensysteem Briefbuilder getransformeerd tot een systeem voor systeemengineering. Feitelijk betekent dit een overstap van een statische mappenstructuur naar een dynamische omgeving, waar de verbindingen en informatie onmiddellijk traceerbaar zijn en gecontroleerd kunnen worden om te verifiëren of deze overeenstemt met het model.
MJOP generen uit BIM

MJOP generen uit BIM

BIM-Connected en Berghege hebben er samen verzorgd dat er digitaal samengewerkt kan worden over verschillende bouwfases heen. Ze hebben de ontwerp- en bouwfase verbonden aan de beheer- en onderhoudsfase. Hierbij zijn de BIM-modellen de basis voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s).
VBoptimum: Digital Twin

VBoptimum: Digital Twin

VB Optimum zet hun Digital Twin in om samen met haar partners gebouwen te verduurzamen. Het is een op data gebaseerde twin die zichzelf verrijkt en het gebouw met de tijd steeds beter leert kennen. Zo hebben ze bij het hoofdgebouw van Lely al 37% energie kunnen besparen.
Monitoren baanstabiliteit IC Amsterdam-Berlijn

Monitoren baanstabiliteit IC Amsterdam-Berlijn

Vanaf december 2023 gaat er een nieuwe, zwaardere locomotief tussen Wierden en de Duitse grens op maximumsnelheid rijden. Vialis heeft in opdracht van ProRail een autonoom monitoringsysteem geïnstalleerd die continu de beweging van de spoorconstructie in alle richtingen meet.
First time right

First time right

Wij hebben een gratis add-in ontwikkeld in Revit die BIM-modelleurs helpt om te voldoen aan het BIM-protocol in een project. Door controles al zo vroeg mogelijk in het proces uit te voeren kunnen modelleurs hun modellen 'First time right' opleveren.
WEii: Werkelijke Energie intensiteit indicator

WEii: Werkelijke Energie intensiteit indicator

DGBC en TVVL hebben de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) ontwikkeld – de norm voor het sturen op het werkelijk energiegebruik van gebouwen. Binnen de WEii zijn grenswaarden opgesteld voor alle gebouwtypen om binnen het 1,5 graden CO2 budget te blijven. Einddoel: klasse Paris Proof.
Digitaal huis van de toekomst

Digitaal huis van de toekomst

Bouwlab R&Do heeft samen met partners, zoals De Bouwcampus, De Alliantie, KleurrijkWonen, Cazas en Trivire, een dynamische Community of Practice (Cop) opgebouwd waarin zij gezamenlijk streven naar het realiseren van een digital twin voor de woningbouwsector.
Technologie voor bewust veilig werken

Technologie voor bewust veilig werken

BFM en Aan de Stegge hebben samen met Into the Source hun check-in processen gedigitaliseerd. Deze samenwerking heeft de basis gelegd voor het B-Aware platform voor Vastgoed en Bouwplaatsen waarmee toetredingen én meldingen van gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen kunnen worden geregistreerd. Deze data wordt vervolgens ingezet om de veiligheidsprotocollen aan te scherpen.
Automation Wizard voor BIM-ontwerpautomatisering

Automation Wizard voor BIM-ontwerpautomatisering

ENECA heeft een crossfunctionele BIM-automatiseringsoplossing ontwikkeld. De Automation Wizard maakt de informatieoverdracht efficiënter, verbetert het samenwerkingsproces tussen BIM-teams, verhoogt de kwaliteit van het BIM-project en verkort de ontwerptijd.
Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam: Piet Heintunnel

Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam: Piet Heintunnel

Samen met Gemeente Amsterdam, Infranea, Heijmans en Yunex Traffic heeft TEC (Tunnel Engineering Consultants) een digitale tweeling van de Piet Heintunnel ingezet als risicobeheersmaatregel ter waarborging van projectambities, kwaliteit en planning tijdens de renovatie.
Van ruwe RAW-data naar informatiehub

Van ruwe RAW-data naar informatiehub

STARC en CROW ontwikkelden samen een praktische analysetool die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden complexe RAW-bestekken te analyseren. De tool bedient alle gebruikers in datagedreven werken: van assetmanagers en -specialisten tot kleinere gemeenten waar gebruikers verantwoording dragen voor meerdere domeinen tegelijk.
Handige RAW Keuringsplan app (conform WKB)

Handige RAW Keuringsplan app (conform WKB)

Bakker&Spees en Arcadis hebben samen een handige Keuringsplan tool voor aannemers en opdrachtgevers ontwikkeld om de kwaliteit en volledigheid van het keuringsplan te verbeteren én de opgave van de WKB aan te kunnen.
Verduurzamingsroutekaart bestaande bouw

Verduurzamingsroutekaart bestaande bouw

Verduurzaming van bestaande gebouwen is vaak duur en het proces zit vol uitdagingen. PIMStudio overwint deze obstakels door snelle, objectieve simulatie van verduurzamingsmaatregelen op één platform en deelt haar oplossingen met ketenpartners om verduurzaming te versnellen.
OpenSpace: Google Street View voor de bouw

OpenSpace: Google Street View voor de bouw

Met OpenSpace leg je je bouwproject visueel vast op een Google Street View-achtige manier. Bevestig een 360°-camera aan je veiligheidshelm (of drone) en de rest gaat bijna vanzelf terwijl je over de bouwplaats loopt.
Datastelsel Verduurzaming Utiliteit

Datastelsel Verduurzaming Utiliteit

Naar aanleiding van een afspraak uit het Klimaatakkoord hebben RVO en Platform Duurzame Huisvesting de handen ineengeslagen en een systeem neergezet dat datagedreven verduurzaming bevordert.
BIM basiscursus voor duurzame (gebieds)ontwikkeling en beheer

BIM basiscursus voor duurzame (gebieds)ontwikkeling en beheer

BuurtBoost heeft, samen met LUXS en Prest, de kennis die zij hebben vergaard tijdens hun projecten gebundeld in een BIM basiscursus voor duurzame gebiedsontwikkeling en beheer. Het doel? Vergroten van kennis over digitalisering en ketenintegratie tussen verschillende afdelingen binnen woningcorporaties en beleggers.
UOB gaat (data)gedreven door met UOB 2.0

UOB gaat (data)gedreven door met UOB 2.0

De installatiesector heeft sectorbreed het initiatief genomen om UOB 1.0 door te ontwikkelen naar UOB 2.0. Deze stap is een belangrijke ‘enabler’ om de installatie en bouwsectoren digitaal te verbinden en datagedreven processen ook met bouwproducten mogelijk te maken.
1-OntwikkelHub

1-OntwikkelHub

Verschillende afdelingen binnen Heijmans Infra hebben samen de 1-OntwikkelHub ontwikkeld – een tool waarmee alle projectleden op een intuïtieve manier alle projectsystemen en -informatie weten te vinden via één kaart van het projectgebied.
Gebouwpaspoort = Vastgoedpaspoort + Materialenpaspoort

Gebouwpaspoort = Vastgoedpaspoort + Materialenpaspoort

VORM werkt samen met Prest, Bouwinvest en woningcorporaties aan een duurzaam antwoord op hun digitaliseringsbehoefte, namelijk het Digitale Gebouwpaspoort. In het project omarmen ze bestaande Nederlandse 3D (BIM) standaarden om een gedeeld antwoord te formuleren.
Digital Twin voor Woningcorporaties, Infra & Smartcity

Digital Twin voor Woningcorporaties, Infra & Smartcity

Samen met Lycens, Cloudiadata, Universiteit Twente, Aedes en AVENTO GROUP heeft Twintopics een digitaal platform opgezet voor woningcorporaties, smart-cities & ondergrondse infra partijen. TwinSpot biedt alle partners een single point of truth voor GEO-BIM informatie.
BIM-automatisering in brandbeveiligingsindustrie

BIM-automatisering in brandbeveiligingsindustrie

AF Systems (een fabrikant van passieve brandbeveiligingsproducten) ontwikkelde samen met Fixcenter en Nestoya een hoogtechnologische softwareoplossing waarmee hun producten automatisch in een BIM-model kunnen worden geplaatst.
Switch ON!

Switch ON!

SPIE is begin 2022 gestart met een bewustwordingscampagne digitalisering: Switch ON. Doel: medewerkers wijzen op het belang om bij te blijven bij alle digitale ontwikkelingen en diegenen voor wie het allemaal te snel gaat helpen om digitaal vaardiger te worden.