Bekijk de inzendingen!

Integratie projectkeukens van SIMAR in Revit

Integratie projectkeukens van SIMAR in Revit

Samen met Gennu ontwikkelde Brainworkz Building Engineers een woonconfigurator, met daarin een keukenmodule die de samenwerking tussen keukenshowroom, bouwbedrijf en woonconsument optimaliseert.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Het koperskeuzeproces in de woningbouw gaat gepaard met grote (faal)kosten. Het is voor betrokken partijen lastig om foutvrij werk te leveren vanaf de ontwerpfase tot en met de werkvoorbereidingsfase. Dit komt omdat het overdragen en borgen van informatie in het BIMmodel een uitdaging blijft. Onze woonconfigurator richt zich op het stroomlijnen van het koperskeuzeproces. Onze keukenmodule in de configurator optimaliseert de samenwerking tussen keukenshowroom, bouwbedrijf en woonconsument op een wijze die logisch werkt en faalkosten reduceert. Tekeningen worden automatisch gegenereerd, SIMAR ontwerpen automatisch geïnterpreteerd en verwerkt op werktekeningen in Revit als MEP content zodat de installateur zonder overtekenwerk waarde kan toevoegen. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Door de diverse disciplines die bij het showroomtraject voor keukens betrokken zijn is het delen en kunnen vertrouwen op relevante data meer dan wenselijk. Door de gestroomlijnde- en vooral logische methode van samenwerken bereiken we dat de informatieoverdracht verbeterd wordt, terwijl de arbeid bij alle betrokkenpartijen aanzienlijk afneemt. Op basis van BIM-informatie worden tekeningen automatisch gegenereerd en bouwkundige onmogelijkheden direct gesignaleerd door slimme algoritmes in onze configurator. Iedere betrokken partij kan foutvrij-van-mij werken en arbeid voegt waarde toe in plaats van deels onnodig werk te verrichten. 

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

Door samen te werken op de wijze zoals we dat nog achter de tekentafel deden draagt niet bij aan optimalisatie van processen. Het is bijzonder dat we anno 2024 nog steeds de installaties op keukenshowroomtekeningen handmatig modelleren in Revit. Door de samenwerking hebben we kennisgenomen van elkaars werkwijze en vooral de vraag centraal gesteld: “wat kan ik doen om jouw werk efficiënter te maken?” We hebben bereikt dat de showroom automatisch gegenereerde nul-tekeningen vanuit de configurator krijgt, er geen verkooptekeningen meer worden gebruikt om een nul-tekening te maken en het keukenontwerp geïntegreerd wordt in het BIMproces. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het loont om kritisch te blijven kijken naar eigen processen en de impact daarvan op die van de ketenpartners. Als alle ketenpartners in (strategische) samenwerkingen de mindset hebben: “Wat kan ik doen om jouw werk efficiënter te maken?” valt er in de bouw nog veel te besparen en te verbeteren. Minder wordt dan vaak vanzelf meer: meer rendement, meer waarde voor je geld, meer plezier in je werk, meer tijd om je te focussen op zaken die wel aandacht nodig hebben. 

Waar ben je het meest trots op?

De ontwikkeling van de configurator omvat veel meer dan de keukenshowroommodule alleen. Ik ben er trots op dat waar er aanvankelijk gedacht werd: “Dat lukt ze nooit!”, dat dat sentiment plaats maakt voor: “Kunnen jullie dat ook?” We zijn ervan overtuigd dat we het overgrote deel van het koperskeuzeproces kunnen automatiseren op een wijze die naadloos aansluit bij de behoeften van betrokkenen en de kwaliteit van het gebouw geborgd wordt. Het mooie is dat ‘onder water’ data beschikbaar blijft waar partijen op kunnen vertrouwen en geoptimaliseerd samen kunnen werken zonder dat dat hun eigen primaire processen verstoord of inefficiënter maakt.