Bekijk de inzendingen

Inspectie in het veld met BIM als bron

Inspectie in het veld met BIM als bron

Met behulp van haar AR inspectie app heeft Beecot heeft de inspectie uitgevoerd van een moeilijk toegankelijke leidingtunnel onder het ErasmusMC. Alle inspectiedata zijn aan de betreffende BIM-objecten gekoppeld. Ook de locatie en kijkrichting van de foto’s zijn opgeslagen, zodat elke foto kan worden geopend en bekeken in dezelfde context als in het BIM-model.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

In samenwerking met het ErasmusMC heeft Beecot een BIM-gekoppelde inspectie uitgevoerd in de 1,5 km lange, moeilijk toegankelijke leidingtunnel onder het ziekenhuis. Door een lekkage zijn een deel van de leidingbeugels gaan roesten en deze moeten vervangen worden. Vanwege veiligheidseisen zijn en de dichtheid van leidingen in de tunnel is deze moeilijk toegankelijk en zijn de werkomstandigheden in de tunnel lastig.

De inspectie is eerder al uitgevoerd met behulp van een 2D snagging tool. Na afronding bleek deze opname echter niet bruikbaar als uitgangspunt voor een marktuitvraag vanwege het gebrek aan context. De inventarisatie betreft meer dan 10.000 leidingbeugels in een zeer compact netwerk van leidingen. Een opname op een 2D plattegrond zonder enige referentie bleek in de praktijk niet werkbaar.

Beecot werkte al geruime tijd samen met het ErasmusMC op het gebied van beheer & onderhoud op basis van BIM en heeft het ziekenhuis ervan overtuigd dat die toepassing ook een oplossing zou bieden voor de inspectie van de leidingtunnel.

Omdat de leidingtunnel zeer moeilijk toegankelijk is en aannemers niet zelf een inventarisatie uit kunnen voeren voordat ze aanbieden, was het noodzakelijk om de inspectie zo gestructureerd mogelijk uit te voeren en foto’s in context van het BIM-model weer te geven zodat deze goed geïnterpreteerd kunnen worden.

Beecot heeft de inspectie uitgevoerd met behulp van haar AR inspectie app. Hierdoor is het mogelijk om alle inspectiedata aan het betreffende BIM-object te koppelen. Bovendien wordt de locatie en kijkrichting van een foto opgeslagen, zodat de foto kan worden geopend en bekeken in dezelfde context als in het BIM-model.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Beecot heeft de klus geklaard in een derde van de tijd in vergelijking met de initiële opname met de 2D snagging tool. Bovendien is de output veel beter te interpreteren door de koppeling aan BIM-objecten en het weergeven van het viewpoint. De verwachting is dat aannemers nu scherp kunnen aanbieden vanwege de datakwaliteit.

Ook de uitvoeringsfase is beter te managen omdat de voortgang en bewijslast te volgen is in het BIM-model vanuit het kantoor van ErasmusMC projectbureau.
In totaal zijn er bij de door Beecot uitgevoerde inspectie 2.100 tickets aangemaakt, voorzien van 4 hoge kwaliteit foto’s per issue.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Er is nog een wereld te winnen met te toepassing van BIM bij inspecties en validaties. Het inzetten van BIM, met name in het veld, zal door full circle projecten zoals gedemonstreerd in de leidingtunnel de industrie motiveren minder terughoudend te zijn te investeren in BIM.

Deze manier van werken bespaart erg veel tijd, voorkomt discussie en belangrijker nog is de toegevoegde waarde van de context bij dit soort inspecties.

Waar ben je het meest trots op?

Op de visie, doorzettingsvermogen en slagkracht van de medewerkers van ErasmusMC om deze relatief nieuwe techniek van Beecot in te zetten in hun quest naar het realiseren van een optimaal gebouwendossier.

Dit gecombineerd met het gegeven dat wat Beecot vooraf heeft beloofd ook is uitgekomen. Zeer snel optimale informatie genereren waar alle betrokken partijen daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.