Bekijk de inzendingen!

Innovatief projectplanning automatiseren

Innovatief projectplanning automatiseren

Masters in Process en Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers hebben in dit project samen software ontwikkeld die Takkenkamp per vestiging actueel inzicht geeft in onderhanden werken.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Masters in Process en Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers hebben in dit project samengewerkt. Ze hebben software ontwikkeld die per vestiging inzage geeft in wat Takkenkamp actueel exact in portefeuille heeft aan projecten; om welke productcategorie het gaat; hoeveel omzet dit omvat; en op welk moment de werkzaamheden gerealiseerd dienen te worden. 

De software geeft Takkenkamp actueel inzicht in onderhanden werken. Dit zorgt voor betere projectleiding en eenheid bij het plannen van projecten. Het innovatieve karakter zit in het feit dat na import van de actuele projectdata de projecten en taken direct gepland staan mét bijbehorend budget in een aangegeven tijdvak op het MIP-planbord. Deze informatie wordt door de projectleiders vervolgens verder tot een sluitende weekplanning gebracht. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Verbeteringen op samenwerking binnen alle projectbetrokkenen vanuit de actualiteit van de planning, snelheid en correctheid van de nodige project data. Overzicht voor sturing op ieder organisatieniveau door structuur. Gebruik van reeds bestaande data. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het innovatieve karakter vanuit deze nieuwe functionaliteit is voor alle MIP-relaties in de bouw, infra en verduurzamingssector direct te gebruiken. Hierdoor wordt het voor hen gemakkelijker om te voldoen aan de gestelde project afspraken als: leverbetrouwbaarheid, kwaliteit, kosten en veiligheid. 

Waar ben je het meest trots op?

De resultaten van deze nieuwe innovatieve functies worden gedragen door de gebruikers en zijn voor alle MIP-relaties inzetbaar.