Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

IGO: jouw geodata-wizard!

IGO: jouw geodata-wizard!

ICTU en Kadaster hebben een slimme tool voor het combineren van geodata ontwikkeld. Met de integrale gebruiksoplossing (IGO) is vrijwel alle geodata makkelijk, integraal en in samenhang beschikbaar als fundament voor ruimtelijke keuzes voor de leefomgeving.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Wij hebben als Ministerie van BZK, ICTU en het Kadaster samen met de Gemeente Amsterdam en het project Haal Centraal van VNG een integrale gebruiksoplossing (IGO) gebouwd en via het Kadaster ontsloten. Hiermee maken we integraal gebruik van geodata uit diverse bronnen mogelijk via nieuwe webtechnologie. Zo is vrijwel alle geodata makkelijk, integraal en in samenhang beschikbaar als fundament voor ruimtelijke keuzes voor de leefomgeving.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Met de IGO zijn de silo’s van de afzonderlijke geobasisregistraties opengebroken waar voorheen geodata in opgesloten zaten. Nu zijn geodata open en voor iedereen integraal beschikbaar. Deze geodata zijn noodzakelijk bij het doordenken van aanpak van maatschappelijke opgaven als de woningbouwopgave, de energietransitie, ondermijning en klimaatadaptatie. We hebben voor drie verschillende doelgroepen specifieke userinterfaces ontwikkeld: voor de beginner, de professional en de ontwikkelaar.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

We hebben in een multidisciplinair team over de grenzen en belangen van dataregistraties en overheden heen gekeken en ons geconcentreerd op het gezamenlijk belang en meerwaarde: samenhang en integraal gebruik van de data. Dat heeft geleid tot toepassingen die eerst nog niet, of met zeer veel moeite beschikbaar waren.

Waar ben je het meest trots op?

We hebben binnen een half jaar met linked-data-technologie een innovatief product gemaakt dat grote waardering heeft gekregen en vrij gebruikt kan worden door overheden en bedrijfsleven. Die hebben daarmee op hun beurt weer waardevolle toepassingen gemaakt. Deze succesvolle analyse-omgeving wordt binnenkort onderdeel van het Geodataplein bij het Kadaster en is daarmee toekomstvast.