Schrijf je in
Bekijk de inzendingen!

Hoe je meubilair beheert in FMIS en Autodesk Revit

Hoe je meubilair beheert in FMIS en Autodesk Revit

FMH beheert inrichtingstekeningen. Meubilair was aanwezig op tekening én in het meubelmanagementsysteem in Facilitor. VDNDP zette voor FMH twee gebouwen in BIM en hielp met opzetten van FM toepassingen van ons FM-BIM. In de nieuwe situatie mocht er één bron en één single source of truth zijn.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

FMH beheert inrichtingstekeningen. Meubilair was aanwezig op tekening én in het meubelmanagementsysteem in Facilitor. VDNDP zette voor FMH twee gebouwen in BIM en hielp met opzetten van FM toepassingen van ons FM-BIM. In de nieuwe situatie mocht er één bron en één single source of truth zijn.

Na een procesdoorlichting adviseerde VDNDP om de mutaties in meubilair via Facilitor te laten verlopen. Meubelitems binnen Facilitor worden daar direct in de tekening op de juiste positie gezet.

Een koppeling stuurt aanpassingen automatisch terug naar Autodesk Revit. Aanpassingen vanuit Autodesk Revit, anders dan meubilair, gaan via API terug naar Facilitor.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Met ons initiatief maken we een stap van tekeningenbeheer naar informatiemanagement. Ons FM-BIM model is nu de bron voor veel informatie, Facilitor (FMIS) is onze Single Source of Truth. Hierdoor komen diverse informatiestromen samen op één plek. We voorkomen dubbel gegevensbeheer, wat fouten minimaliseert en de efficiëntie verhoogt. De schaarse uren van onze collega’s zetten we nu beter in. Dat komt zowel de medewerkers als de organisatie ten goede. Nu deze route werkt onderzoeken we of we ook andere zaken (facilitaire assets) op deze manier kunnen beheren.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

In Facilitor wordt de basisinformatie van ons meubilair beheerd. Deze informatie wordt verrijkt vanuit Autodesk Revit. In dit proces komen vier partijen samen:

  • FMHaaglanden, eigenaar van de data en opdrachtgever;
  • VDNDP, ontwerper van de uitwisselingsroute;
  • Facilitor, FMIS leverancier;
  • Cadac Group, maker van de koppeling tussen Facilitor en Revit.

Een medewerker van FMHaaglanden scant met een handscanner een meubelstuk. Deze informatie wordt verwerkt in Facilitor en indien nodig aangepast in Revit. Nieuwe gegevens over de inrichting gaan terug naar Facilitor, waar die beheerd worden. Zo is de laatste versie van de inrichting eenvoudig toegankelijk voor FMH medewerkers.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Een idee kan snel kan ontstaan, de uitwerking is soms complex is maar met goede professionals en samenwerking ontstond er wat moois. FMHaaglanden heeft als opdrachtgever een relatie met alle partijen, maar mist de specialistische kennis. Onze partners beschikken wel over die kennis, maar hebben niet altijd facilitaire kennis of een commerciële of juridische relatie met elkaar. Een goede bewaking van de visie, doel, helder afspraken en een open, prettige samenwerking maakte project succesvol. FMH kreeg een beter begrip van BIM, onze BIM-partners een beter begrip van Facilitair Management. Samen werkten we zo aan FM-BIM.

Waar ben je het meest trots op?

We hadden de overtuiging dat BIM voor Facilitair Management waardevol zou zijn. Die visie en overtuiging vasthouden en omzetten naar een project dat de waarde aantoont, maakt ons trots. We zijn het meest trots op onze stap naar digitale samenwerking en informatiemanagement. Datagedreven werken lijkt vaak abstract en het domein van informatiemanagers, databeveiligers en datamanagers. Het complexe jargon kan vervreemding veroorzaken van de dagelijkse operatie. Met dit project maken we datagedreven werken concreet. We hebben samen een tastbaar voorbeeld gecreëerd dat ons helpt om volgende en vergelijkbare projecten succesvol te realiseren.