Bekijk de inzendingen!

Handige RAW Keuringsplan app (conform WKB)

Handige RAW Keuringsplan app (conform WKB)

Bakker&Spees en Arcadis hebben samen een handige Keuringsplan tool voor aannemers en opdrachtgevers ontwikkeld om de kwaliteit en volledigheid van het keuringsplan te verbeteren én de opgave van de WKB aan te kunnen.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Bestekposten zijn gekoppeld aan Keuringspunten, bestaande uit eisen en activiteiten. Partijen die werken met de RAW moeten deze verwerken in een keuringsplan. De Wet Kwaliteitsborging (WKB), die gefaseerd in zal gaan op 1 januari 2024, stelt nieuwe eisen aan deze keuringspunten. Daarbovenop wordt het keuringsplan vaak nog handmatig samengesteld, wat leidt tot problemen rond de volledigheid en kwaliteit van het plan en de verificatie ervan. Bakker&Spees en Arcadis hebben samen een handige Keuringsplan tool voor aannemers en opdrachtgevers ontwikkeld om de kwaliteit en volledigheid van het keuringsplan te verbeteren én de opgave van de WKB aan te kunnen. 

In elk RAW-project wordt een keuringsplan gemaakt. Deze data wordt normaal verzameld bij verschillende deskundigen, getoetst aan het bestek en handmatig samengevoegd. Door de expertise van de materie-deskundigen van Arcadis rond kwaliteitsborging vast te leggen in een bibliotheek en vervolgens de toepassing te automatiseren is er voor elk project in de infra-bouw met een RAW-bestek met een druk op de knop keuringsdata beschikbaar. Dit zorgt voor een enorme kwaliteitsslag, tijdsbesparing en de foutgevoeligheid door het kopiëren en plakken in oude Word of Excel bestanden is verdwenen. 

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Met een druk op de knop een deskundig, generiek keuringsplan beschikbaar voor iedereen in de infra-bouw conform WKB. Dit zorgt voor een enorme efficiëntie en kwaliteitsslag. 

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Het digitaal vastleggen van cruciale en deskundige kennis en deze toepasbaar maken met automatisering is enorm belangrijk voor het verhogen van de efficiëntie en kwaliteit binnen de opgaven waar de gebouwde omgeving mee te maken heeft. Zo kunnen er allerlei initiatieven ontstaan op het gebied van IT waar je nooit aan gedacht zou hebben. 

Waar ben je het meest trots op?

De samenkomst van twee partijen met beide verschillende expertises. Het doel om cruciale informatie beschikbaar te maken voor iedereen binnen de gebouwde omgeving en tevens kunnen voldoen aan de WKB.