Bekijk de inzendingen!

DigiCampusGWW en IT's Teamwork helpen GWW digitaal transformeren met BusinessITScan

DigiCampusGWW en IT

DigiCampusGWW en IT's Teamwork hebben het SAAS-platform BusinessITScan.nl geschikt geschikt gemaakt voor de GWW.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

Door de SAAS-platform BusinessITScan.nl geschikt te maken voor de GWW, hebben GWW-organisaties eenvoudig inzicht in de status van hun digitale transformatie. Zoals iedereen weet is bewustwording en integraal inzicht de eerste stap van iedere organisatieverandering, dus ook bij digitale transformatie. In BusinessITScan.nl hebben we met diverse ketenpartners hun kennis van het digitaliseren van de GWW toegevoegd, zodat iedere organisatie laagdrempelig bewust gemaakt wordt van zijn huidige situatie, en de meest logische volgende verbeterstappen.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Iedere keten bestaat uit organisaties, die bestaan uit afdelingen en mensen. Samen veranderen is de sleutel voor succes. De BusinessITScan genereert met de ingebouwde engine een integraal dashboard en adviesrapport met organisatie-specifieke adviezen, toelichtingen en verbetervoorstellen van alle betrokkenen. Zo ontstaat inzicht in, en draagvlak voor alle verbeterkansen voor een organisatie. Dit verbindt de betrokkenen, vereenvoudigt het stellen van prioriteiten en het opstellen van een goede Roadmap. Dit bespaart de organisatie een lang en duur adviestraject, en versterkt de onderlinge samenwerking tussen collega’s en ketenpartners.

Waaruit bestaat concreet de samenwerking met jouw ketenpartners?

De ketenpartners zijn diverse opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW, de Economic Board Zuid-Holland en DigiCampusGWW. Met diverse opdrachtgevers en opdrachtnemers is een pilot gehouden waarin zij de gratis Sneak Preview BusinessITScan gebruikten. Met hen is de pilot geĆ«valueerd, waarna de scan in mei 2024 is uitgebreid met o.a. branchespecifieke content en een “Verzameldashboard” waarmee DigiCampusGWW mede de thema’s selecteert die relevant zijn bij haar leden. Zo kan DigiCampusGWW met haar partners en de partners van IT’s Teamwork het aanbod ontwikkelen om de GWW sector te helpen met digitalisering. Binnenkort volgt de gezamenlijke lancering.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

In de BusinessITScan was al heel veel kennis aanwezig over de succesfactoren voor digitale transformatie. Hieraan is veel kennis toegevoegd op het gebied van digitaal samenwerken en projectgericht werken. Met al deze ingebouwde kennis wordt voorkomen dat organisaties en professionals het wiel opnieuw moeten uitvinden. Sterker nog: de content in de scan blijft continu actueel doordat nieuwe inzichten in de vorm van thema’s met vragen en adviesteksten in het platform worden toegevoegd. Met diverse ingebouwde modules kunnen andere professionals eenvoudig deze kennis hergebruiken en hun GWW-relaties begeleiden.

Waar ben je het meest trots op?

De GWW is een sector waarin diverse overheden, opdrachtnemers en opdrachtgevers ieder een eigen perspectief hebben op samenwerken en transformeren. Toch zijn het overal de mensen in de diverse organisaties die hun eigen perspectief hebben op hun rol en het verbeteren van hun werk. Met de voor de GWW aangepaste platform BusinessITScan.nl. geven we hen allemaal en eenvoudig een stem. Daar zijn we trots op! Want zo kunnen verbeterplannen gebaseerd worden op individuele behoeften, in plaats van op grootse dure initiatieven. En zo helpen we iedereen stap voor stap digitaal ontwikkelen, en dat komt vervolgens de hele sector ten goede!