Bekijk de inzendingen

GloBLD

GloBLD

GloBLD is een online kennisplatform voor de ruimtelijke leefomgeving waarin GIS en BIM gecombineerd worden. Dit initiatief verleidt de bouw niet alleen tot integrale samenwerking in de bouwketen, maar ook met haar omgeving.

Welk initiatief heb je genomen om digitaal samen te werken met jouw partner(s) in de gebouwde omgeving?

GloBLD combineert GIS en BIM. Het fundament van dit online kennisplatform is samenwerking en informatie delen. Dit vraagt veel van bouwpartners. Daarom hebben we samenwerking gezocht met Bouwnovum, een organisatie waarbij ook integrale samenwerking het vertrekpunt is. Bouwnovum richt zich op het bouwproces, wij richten ons op het verzamelen, kwantificeren en borgen van de BIM en de GIS-data. Richard Baan heeft zich bij Bouwnovum overbodig gemaakt om vervolgens, bij ons mee te helpen met de ontwikkeling van het platform. Hiermee worden zowel Bouwnovum als ook andere bouwpartijen geholpen om een next level te bereiken. Iets wat geen bouwpartij alleen kan.

Waarom is je initiatief een succes voor mens en organisatie? Wat levert het concreet op?

Dit initiatief verleidt de bouw niet alleen tot integrale samenwerking in de bouwketen, maar ook met haar omgeving. De omgeving betreft wijkinformatie, verkeers- en waterwegen, de flora en fauna. Ons kennisplatform voorziet partijen van de data die de hele levenscyclus van de producten ondersteund en aanvullende data om een betere leefomgeving te laten ontstaan. Door al vanaf de initiatieffasen het Arch-Data-platform van GloBLD in te zetten, ontstaan betere gebouwen die optimaal aansluiten op de gebruiker en haar omgeving.
Dit levert straks een concrete nieuwe data-gedreven omgeving (IoT) die al antwoord geeft voordat consumenten of bedrijven de vraag stellen.

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Iedere professional werkt in basis met informatiestromen van derden(data) en zij voegen zelf nieuwe informatie toe. Zij zijn geen totaal eigenaar van de alle data maar slechts gebruiker. Door hun data te delen worden oplossingen beter. Gebruikmaking van GloBLD leert de professionals dat informatie delen hun nieuwe essentiƫle informatie oplevert voor de doorontwikkelingen van hun producten of diensten. In het verleden was er geen toegang tot deze informatie en vele informatie was er gewoon ook niet.

Waar ben je het meest trots op?

Wij zijn trots op onze samenwerking met BIM-ontwikkelaars zoals Allplan die beamen dat de wereld steeds complexer wordt en benadrukt dat modelgestuurd en interdisciplinair samenwerken bij softwareontwikkelingen een belangrijke succesfactor is in het netwerk van de toekomst. Daarnaast zijn we trots op de strategische verkenningen met de Woningbouwcoƶperaties en de vastgoedbeheerders. Zij staan achter nieuwe product/markt combinaties waarin samenwerking geboden is. Met alle huidige en nieuwe wet- en regelgeving kunnen zij hun dienstverlening naar de toekomst niet meer waarborgen.